Menü

YMM Dr. Ahmet KAVAK 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Sırasında Dikkate Alınacak Hususlar     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

YMM İlhan KIRIKTAŞ  Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hatalı Düzenlemeler  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM ERDOĞDU ÖZ   Gelir Vergisi Tam Mükelleflerinin Yurt Dışı Gelirlerinin Türkiye’de Beyanı Ve Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
                                                                          Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

YMM Arif BAŞER   İndirimli Kurumlar Vergisi    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

YMM, Ahmet KARTAL :  VUK Yönünden Enflasyon Muhasebesi ve Uygulamada Karşılaşılacak Özellikli Konular   Sunumu İndirnek İçin Tıklayınız 

YMM DR. KAMBER KAYA : Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Ar-Ge Faaliyetleri    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

YMM PROF. DR. HAKAN TAŞTAN  Yeminli Mali Müşavirlerin Zorunlu ve Sürekli Eğitim Yükümlülüğü  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 

YMM SELAHATTİN GÖKMEN VUK Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi, Özellikli Konular, Vergi Etkisi  Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Serdar KONAR Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız
Zihni KARTAL
 Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız
İsmail Hakkı GÜNEŞ 
 Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayınz

YMM Akif AKARCA  Girişim Sermayesi Fonları ve Vergi Avantajları  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

YMM Zafer ARIHAN     Vergi Usul Kanununda Tebligat     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız
 

YMM Onur ÇELİK   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 

Şirketlerde Kurumsallaşma Süreci ve Aile Anayasası

YMM Dr. İsmail Ercan ÜNAL İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Eğitim Komisyon Üyes     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 

YMM Emsal ÖZCAN İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Başkanı     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Av. Dr. Abdullah YAVAŞ SPK Eski Daire Başkanı     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Fatih ARKBAŞI Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü 
Katma Değer Vergisi Kanunundaki düzenlemeler, KDV iadesi ve sorunlar.

YMM Dr. Emre AKIN        
Vergi İncelemelerinde Transfer Fiyatlandırılması Yönünden Yapılan Eleştiriler

Zeynep Tura Kalın   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 
Yönetim Danışmanlığı Mesleği ile Yeminli Mali Müşavirlerin Buluşması

YMM Dr. Mehmet Ali KAYA     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.
Türkiye’de ve Dünyada Mali İdarenin Dışındaki Vergi Denetimi   (Tam 
Tasdik)

YMM Prof. Dr. Haktan TAŞTAN Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız. & YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 
Yeminli Mali Müşavirlerin Sürekli Eğitim Yükümlülüğü Konusundaki Son Gelişmeler

YMM Erdoğdu ÖZ : Kurumlar Vergisi Tam Mükelleflerinin Yurt Dışı Gelirlerinin Türkiye’de Vergilendirilmesi ve ÇVÖA İlişkisi  
 Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız       Ek. 1 - İndirmek İçin Tıklayın            Ek. 2 - İndirmek İçin Tıklayın

YMM Dr. Ahmet KAVAK            Sunumu İndirmek İçinTıklayınız.

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanı Sırasında Dikkat Edilecek 
Konular ile Ek Vergi ve 2022 Yılı Matrah Artırımı

Mustafa ÇELİK  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi  Tahsilat Grup Müdürü       Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Yusuf HAMZAOĞLU Büyük Mükellefler Vergi Dairesi  Vergilendirme Grup Müdürü        Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Hüseyin Fevzi SALTIK  Yeminli Mali Müşavir      Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM Recep BIYIK -  7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun'un vergi düzenlemeleri.   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız 

YMM Semra ERSOY  -   Enflasyon Muhasebesine Geçiş Hazırlıkları      Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

          YMM Talha APAK    

 1. TBMM de beklemekte olan yeni yapılandırma ve af yasa tasarısının değerlendirilmesi.
 2. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vergisel
  düzenlemeler (mücbir sebep, bağış ve yardımlar v.b.)
  beklenti ve öneriler.

YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL - KGK mevzuatında gelişmeler (KYS 1, KYS 2 ve KÜMİ FRS üzerine Notlar)
Sunumu İndirmek İçin Tıklayın        EK-1      EK-2     EK-3

    Serdar KONAR
Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü - Yeniden Değerleme - Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
 
         
    Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir -  Dönem Sonu İşlemleri - Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
 
         
    Zihni KARTAL
Yeminli Mali Müşavir  - İndirimli Kurumlar Vergisi Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

YMM Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA - Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler.   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 

YMM Nihat UZUNOĞLU         Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Mal ve Hizmet ithalatından sonra ortaya çıkan ödemelerde KDV
Uygulaması.

YMM Erdoğan SAĞLAM        Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 1. KKM hesaplarına dönüşümde istisna uygulanacak kur farkı kazançlarının tespiti
 2. Ortaklara veya ilişkili kişilere kullandırılan paralara uygulanacak faiz oranı hakkında Danışma Komisyonu Kararı
 3. İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan kurumların transit ticaret kazançlarında matrahtan %50 indirim imkanı

YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL       Sunumu İndirmek İçin Tıklayınz
 

 1. II Nolu Liste ÖTV Tarhiyatının KDV Tarhiyatına ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Uyumlu Mükellef İndirimine Etkisi

YMM Öğr. Gör. İsmail Hakkı GÜNEŞ :     Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Sermayenin amortismanında son düzenleme ve değerlendirmelerimiz.

Prof. Dr. Hakan TAŞTAN  :  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 Son Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

YMM Semra ERSOY :   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 1. İhracat ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları.
 2. 4691 Sayılı Kanun ve 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Şirketlere 2022 Yılından İtibaren Getirilen Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Zorunluluğu.

YMM Semra ERSOY  Kur Korumalı Mevduat İşlemlerinde Hazine Yükü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 YMM Servet KOZAN:  Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Son Değişiklikler   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM Durmuş YILDIRAN : KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız. 

YMM Emin Serdar ALTAY: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI    Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM Durmuş YILDIRAN : Dijital Ortamda Tutulması ve Düzenlenmesi Gereken Kayıt Ve Belgelerin İbrazında Yaşanan Sorunlar
Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM Erdoğdu ÖZ : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Sorunlarının Çözümünde Karşılıklı Anlaşma Usulü ile 7338 Sayılı Kanunla VUK’a Eklenen Karşılıklı Anlaşma Usulü Hükümlerinin Etkileşimi      Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Adem KOYUNCU :Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Yusuf HAMZAOĞLU : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Vergilendirme ve Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Prof.Dr.Hakan TAŞTAN :T.C. Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Yeminli Mali Müşavir  Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

 YMM Dr. Kamber KAYA Elektronik Gelişmeler Karşısında Karşıt İnceleme Nasıl Yapılmalıdır   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

YMM Şaban KÜÇÜK: Anayasa Mahkemesinin Vergi Konusunda Verdiği Kararlar ve Çıkarılacak Dersler  Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM Dr. Namık Kemal UYANIK :

Odamız tarafından “Vergi Kanunlarında yapılan son düzenlemeler ve Dönem Sonu İşlemleri” hakkında bir panel düzenlenmiştir.
Panel Dijital ortamda canlı olarak yayınlanacak olup toplantıya katılmanızı rica ederiz.

OTURUM BAŞKANI : H. İbrahim AKTAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
     
KONUŞMACILAR :

Saadettin YILMAZ        Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
Gelir Kanunları
Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürü  

    Dr. Ahmet KAVAK         Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
Yeminli Mali Müşavir      Sunumu Yazısını İndirmek İçin Tıklayın
 
   

Selahattin GÖKMEN    Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
Yeminli Mali Müşavir     

TOPLANTI TARİHİ : 03 Şubat 2022 Perşembe
14.00 – 18.00

 YMM Olcay ER:  Avrupa Yeşil Mutabakatı, Karbon Vergisi ve Türkiye Ekonomisi üzerine etkileri. Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM Öğr. Gör. İsmail Hakkı GÜNEŞ : 7338 Sayılı Yasa Kapsamında Sermayenin Amortismanı ” Nasıl Uygulanır  Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ: Boşanma Karşılığı Alınan Nafaka, Tazminat, Menkul ve Gayri Menkullerın Vergisel Boyutu Sunumu indirmek için tıklayınız

Av. Arb. Elif ERDOĞMUŞ: Boşanmanın Hukuksal Boyutu Sunumu indirmek için tıklayınız

YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ :7338 Sayılı Yasa Düzenlemesiyle Yenileme Fonu Uygulamsı  Sunumu indirmek için tıklayınız

Ali DEMİRELLER : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü  Sunumu indirmek için tıklayınız

Hüseyin Fevzi SALTIK :Yeminli Mali Müşavir  Sunumu indirmek için tıklayınız

 YMM Doğan ÇENGEL : YENİDEN DEĞERLEME (VUK ’UN GEÇİCİ 31. MADDESİ   Sunumu indirmek için tıklayınız.

Abdullah KARABOYACI - Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı  Sunumu indirmek için tıklayınız.

Dr.Ahmet KAVAK - Yeminli Mali Müşavir   Sunumu indirmek için tıklayınız.

Yavuz ÇALIK - Yeminli Mali Müşavir      Sunumu indirmek için tıklayınız.

DURSUN ALİ YAZ  - YAZAR, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ : Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi   Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM EMSAL ÖZCAN  :  Kamu Gözetimi Kurumunun Bağımsız Denetçileri, Bağımsız Denetim Kuruluşlarını Denetlemesi ve Yaşanan Sorunlar  Sunumu indirmek için tıklayınız.

YMM CEVDET AKÇAKOCA   : EMİSYON PRİMİ VE YENİ ORTAK ALMA     Sunumu indirmek için tıklayınız.

 YMM ERDOĞDU ÖZ  : 

YMM TALHA APAK

 • 7326 Sayılı Kanun ile getirilen “Vergi Barışı” nın özellikli ve tartışılan hükümleri.
 • 529 Sıra No.lu VUK Tebliği ile getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bildirimi” nin Mali Müşavirlik mesleğiyle olan ilişkisi, yaşanan sorunlar ve beklentiler.
 • Sunumu indirmek için tıklayınız.

Murat ÖZDAMAR - SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı  Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz

 

Dr. Kamber KAYA - Yeminli Mali Müşavir  Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz

YMM GÖNÜL KAPLAN : Mevzuatımızdaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin getirdiği adaletsizlikler ve finansal tablolar üzerinde yarattığı olumsuzluklar. Sunumu İndirmek İçin Tıklayiniz 

İsmail BİLİCİ : 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Sunumu   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Hüseyin Fevzi SALTIK : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

Mustafa TAN  : 7326 Sayılı Mali Yapılandırma Kanunu'nun Getirdikleri   Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız.

SELİN OTMAN 

 ÖĞR. GÖR. YMM İSMAİL HAKKI GÜNEŞ :

 • MALİYE BAKANLIĞININ KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ 1 NOLU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NO’LU TEBLİĞİ 16.ŞUBAT.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  “ MESLEK MENSUPLARININ “ KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU”

  Sunumu indirmek için tıklayınız       Ek-1     Ek-2   Ek-3

Av. Umurcan GAGO  : Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi  Sunumu indirmek için tıklayınız 

Prof. Dr. Ümmühan ASLAN  : Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Sunumu indirmek için tıklayınız 

DR. YMM ERCAN İSMAİL ÜNAL : HALKA AÇIK VE KAPALI AŞ HİSSESİNİN MİRAS HALİNDE VERASET İNTİKAL VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YORUMU.
(GV 258 NOLU TEBLİĞ) 
sunumu indirmek için tıklayınız.

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

Sunumu indirmek için tıklayınız.   Ek-1    Ek-2

Hamit ÖZTAŞKIN  DİJİTAL YAŞAM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ   sunumu indirmek için tıklayınız 

Ali DEMİRELLER / İVDB KDV-ÖTV Grup Müdürü Güncel Mevzuat Değişiklikleri / sunumu indirmek için tıklayınız 

 

Berrak AYAZOĞLU / Vergi Baş Müfettişi Nakdi Sermaye Artırımına İlişkin İndirim / sunumu indirmek için tıklayınız

 

YMM Selin OTMAN Finansman Gider Kısıtlaması / sununu indirmek için tıklayınız 

Halil ÜNAL  /  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Vergi Uygulamaları Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız.

Meltem KIRDÖK AK  /  Yeminli Mali Müşavir    TMS16 Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız                                                     

Arzu AKTAŞ  /  Yeminli Mali Müşavir Dönem Sonu İşlemleri Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız

Gelir Kanunları Gelir ve Kur.Ver. Grup Müd.Vekili İsmail BİLİCİ / sunumu indirmek için tıklayınız    

Yeminli Mali Müşavir Dr. Ahmet KAVAK sunumu indirmek için tıklayınız 

Yeminli Mali Müşavir  Kadir ERKEÇOĞLU / sunumu indirmek için tıklayınız    

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı  Umut ÇIRAY / sunumu indirmek için tıklayınız    

 

YMM Birol EFENDİOĞLU

YMM Sevda GÜVEN KESGİN

YMM Tarkan Şentürk

Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Abdullah Kiraz Sumları      e-Belge Uygulamalarındaki Yenilikler 
                                           Uygulamalara Geçiş Takvimi Tablosu

Talha Apak Sunumu           Mevzuattaki Son Düzenlemeler          

 

Prof Dr. Tekin AKGEYİK  
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Dilek YUMRUTAŞ
Avukat Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Kamber KAYA
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Konuşmacılar;

İsmail Vefa AK 
Gelir Kanunları, Gelir ve Kurumlar Vergileri  Grup Müdür vekili 
Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Mahmut Bülent YILDIRIM  -  Yeminli Mali Müşavir

             
Prof. Dr. Emin Sadi Haluk SÜMER - Yeminli Mali Müşavir
Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Doç. Dr. Atilla UYANIK - Yeminli Mali Müşavir   
Sunumu İndirmek İçinTıklayınız   
Adalet Komisyonu Yazısı

Kanun Tasarısı
İcra ve İflas Kanunu
Türk Ticaret Kanunu

Dr. İhsan Veysi SEVİĞ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Evren KILIÇOĞLU - Hukukçu

YMM Talha APAK 24 Eylül 2018 Platform Toplantısında yapmış olduğu sunum aşağıdadır.
Konu : Kambiyo mevzuatı çerçevesinde Bazı alım / satım ve kiralama sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesine ilişkin kararın görüşülmesi.
Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

 

Rıza BİLGİÇ
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri
Tahsilat Grup Müdürü Sunumu İndirmek İçin Tıklayın 

Hüseyin Fevzi SALTIK
Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

 

Rıza BİLGİÇ
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında Özellikli Konular 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürü Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Nihat UZUNOĞLU  KDV Değişiklikleri Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Dursun Erkan ATEŞLİ Gvk , Vuk Ve Kdvk Yapılan Düzenlemeler Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

Odamız tarafından “Sosyal Güvenlikte Son Gelişmeler Ve Arabuluculuk” konusulu toplantı.
                                                                                                  
OTURUM BAŞKANI         :           Bayram TURANÇİFTÇİ / Yönetim Kurulu Üyesi

KONUŞMACILAR             :           Murat ÖZDAMAR / SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sunumu İndir

                                                       Kamber KAYA / Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndir

                                                       Prof. Dr. Tekin AKGEYİK / Yeminli Mali Müşavir Sunumu İndir

TOPLANTI TARİHİ           :           01 Şubat 2018  Perşembe / 14.00 – 18.00

TOPLANTI YERİ               :           İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu 
                                                       İstiklal Cad. No: 146 Beyoğlu / İSTANBUL

SUNUMLAR   :          
Halil SENCAR İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Usul Grup Müdürü - Sunum Güncel Konular

Numan Emre ERGİN - Sunum Değerleme Açısından Vergi Mevzuatı - Tfrs Karşılaştırması

Mahmut Nedim AKKURT Yeminli Mali Müşavir - Örnek Çözüm

 

SUNUMLAR                    :    Nihat UZUNOĞLU  Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik Önerileri

                                              Ercan İsmail ÜNAL Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim

                                              Hilmi TAKAZ Ticari Defterlerin Tutulmasında Bobi Frs/ Tms’nin Esas Alınması

 

4. YMM Denetim ve Tasdik Sempozyumu 1-5 Kasım 2017 Tarihinde Düzenlenmiş olan Sempozyum Sunumları Aşağıdadır.

I. OTURUM

▶ Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Faruk GÖZÜBÜYÜK - Gelir İdaresi Daire Başkanı Yeminli Mali Müşavirlerin Kamu Maliyesine Katkıları

▶ Sefer LEVENT - Hürriyet Gazetesi Yayın Ekonomi Müdürü Gazeteci Gözüyle Yeminli Mali Müşavirliğin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
▶ Ali ALIÇ - Yeminli Mali Müşavir Vergi İadeleri ve Vergi İncelemelerinde Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü

II. OTURUM
▶ Prof. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi Vergi Sisteminin Ekonomik Faaliyetlerle Uyum Sorunu
▶ Muhsin ATCI - Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi Denetimi Gözüyle Mükellef-İdare İlişkileri ve Mükellef Hakları
▶ Hasan GÜL - KGK Denetim Standartları Daire Başkanı İşletmelerin Gelişiminde ve Küresel Rekabet Gücü Kazanmasında Bağımsız Denetimin Rolü

▶ H. İbrahim AKTAN - Yeminli Mali Müşavir Vergi İhtilaflarında Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Rolü

III. OTURUM
▶ H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili
▶ Prof. Dr. Utku UTKULU - Prof Dr. Hakan KAHYAOĞLU- Dokuz Eylül Üniversitesi Küresel Ekonomi -Türkiye Ekonomisi ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Adnan YILDIRIM-Türk Eximbank Genel Müdürü Denetimden Geçmiş Finansal Tabloların Bankacılık Sistemindeki Önemi

▶ Abdurrahman YILDIRIM - Habertürk Ekonomi Yazarı Küreselleşme, Kayıt Dışılık ve Yeminli Mali Müşavirlik
▶ Vahap ADIYAMAN - Yeminli Mali Müşavir İşletmelerin Yeniden Yapılandırılmasında Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü

Panel
▶ Semi OKUMUŞ - Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
▶ Uğur YAYLAÖNÜ - SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı
▶ Murat OLGUN - VDK İzmir Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı
▶ Dr. Veysi SEVİĞ - Yeminli Mali Müşavir - İstanbul Ticaret Odası Müşaviri
▶ Halil BAŞAĞAÇ - Yeminli Mali Müşavir
▶ İsmail IŞIK -Yeminli Mali Müşavir
▶ Ali KAHVECİ-Yeminli Mali Müşavir

 

 

'' Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve Güvenirliliğinin Artırılmasına Yönelik KGK Faaliyetleri ''

I.Bölüm

                       1- BDY Değişiklik Taslağı ve Kurul Kararları ile Yapılan Düzenlemeler

                           Rafet DİLMEN (Başkan Yardımcısı) Sunumu İndir

                       2- Denetim Standartlarında Yenilikler

                            Hasan GÜL (Denetim Standartları Daire Başkanı) Sunumu İndir

Kahve Molası

II.Bölüm

                         1- Gözetim Faaliyetleri: Bulgular ve Sonuçlar

                             Derviş ALTINOK (Gözetim Daire Başkanı) Sunumu İndir

                         2- İnceleme Faaliyetleri: Bulgular ve Sonuçlar

                              Mehmet ŞİRİN (İnceleme Dairesi Başkanı) Sunumu İndir

YMM Adem ÖZZAİM  -  "TEŞVİK SİSTEMİNDE, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ GELİŞMELER"

 Sunumu için Tıklayın

08 Mart 2017 Çarşamba Platform Toplantısı

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol

YMM  Prof. Dursun ARIKBOĞA Sunum İçin Tıklayın

Kamber KAYA Sunumu   indirmek için tıklayınız      

Nihat UZUNOĞLU Sunumu   indirmek için tıklayınız        

Mahmut Bülent YILDIRIM Sunumu   indirmek için tıklayınız        

3.YMM SEMPOZYUM KİTABI |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_12_03-07%203ymmSemp.pdf I.OTURUM Fikret BAŞ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/fikret_bas.pdf I.OTURUM Mehmet Ali ÇETİN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/mehmet_ali_cetin.pdf I.OTURUM Mustafa AKPINAR sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/I.OTURUM/mustafa_akpinar.pdf II.OTURUM Ali ALIÇ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/ali_alic.pdf II.OTURUM Bekir BAYKARA sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/bekir_baykara.pdf II.OTURUM Kaan KASIM sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/II.OTURUM/kaan_kasim.pdf III.OTURUM Abdullah YAVAŞ sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/abdullah_yavas.pdf III.OTURUM Ahmet Şahin SAVCI sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/ahmet_sahin_savci.pdf III.OTURUM Erol AKBULUT sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/erol_akbulut.pdf III.OTURUM Mehmet ŞİRİN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/mehmet_sirin.pdf III.OTURUM Mustafa Umut ÖZGÜL sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/mustafa_umut_ozgul.pdf III.OTURUM Orhan ÇELİK sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/III.OTURUM/orhan_celik.pdf PANEL Eray MERCAN sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/PANEL%20SUNUMLARI/eray_mercan.pdf PANEL Mehmet Ali ÖZYER sunumu|http://www.ankaraymmo.org.tr/sempozyum/PANEL%20SUNUMLARI/mehmet_ali_ozyer.pdf

Recep BIYIK sunumu (Vergi affı 6552)|www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_09_24 RecepBiyik sunumu.pdf Resul KURT sunumu (6552 TORBA YASA)|www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_09_24 ResulKurt sunumu.pdf

Dr.Ahmet KAVAK (KDV Uygulama Genel Tebliğ İle Getirilen KDV İadelerine İlişkin Alt Limitler)|http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_05_08 AhmetKavak sunumu.pdf Hüseyin Fevzi SALTIK (KDV İade Uygulamasında Özel Esaslar)|http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_05_08 HuseyinFevziSaltik sunumu.pdf

Mustafa AYSAN (Ekonomideki Son Gelişmeler) |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_03_13 Mustafa Aysan sunumu.pdf Sudi APAK (2001-2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü) |http://www.istanbulymmo.org.tr/dosyalar/sunumlar/2014_03_13 Sudi Apak sunumu.pdf

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1
P.K. 34430 Beyoğlu / İstanbul
Bilgi Almak İçin
istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
istanbulymmo@hs03.kep.tr
0212
251 60 90
© Copyright 2021 | İYMMO İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası | www.istanbulymmo.org.tr