Menü

YMM Dr. Ahmet KAVAK 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi Sırasında Dikkate Alınacak Hususlar
                                                      VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM İlhan KIRIKTAŞ  Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Hatalı Düzenlemeler  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM ERDOĞDU ÖZ   Gelir Vergisi Tam Mükelleflerinin Yurt Dışı Gelirlerinin Türkiye’de Beyanı Ve Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
                                                                         VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM PROF. DR. HAKAN TAŞTAN   Yeminli Mali Müşavirlerin Zorunlu ve Sürekli Eğitim Yükümlülüğü 
                                                        VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

YMM SELAHATTİN GÖKMEN VUK Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi, Özellikli Konular, Vergi Etkisi 
                                        VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

                                                Dönem Sonu İşlemleri Ve Enflasyon Düzeltmesi
                                         
      TOPLANTI VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM Akif AKARCA  Girişim Sermayesi Fonları ve Vergi Avantajları. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM Zafer ARIHAN - Vergi Usul Kanununda Tebligat       VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM Onur ÇELİK  : Şirketlerde Kurumsallaşma Süreci ve Aile Anayasası  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

                         Bağımsız Denetimde Son Düzenlemeler, Beklentiler, Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
                  
                                                  TOPLANTI VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Fatih ARKBAŞI    Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürü : Katma Değer Vergisi Kanunundaki düzenlemeler, KDV iadesi ve sorunlar.
                                           VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

YMM Dr. Emre AKIN    Vergi İncelemelerinde Transfer Fiyatlandırılması Yönünden Yapılan Eleştiriler  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Zeynep Tura Kalın : Yönetim Danışmanlığı Mesleği ile Yeminli Mali Müşavirlerin Buluşması. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


 

YMM Dr. Mehmet Ali KAYA  Türkiye’de ve Dünyada Mali İdarenin Dışındaki Vergi Denetimi   (Tam Tasdik)  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YMM Prof. Dr. Haktan TAŞTAN & YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL
Yeminli Mali Müşavirlerin Sürekli Eğitim Yükümlülüğü Konusundaki Son Gelişmeler         VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

YMM Erdoğdu ÖZ : Kurumlar Vergisi Tam Mükelleflerinin Yurt Dışı Gelirlerinin Türkiye’de Vergilendirilmesi ve ÇVÖA İlişkisi. 
                                                                    VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

YMM Dr. Ahmet KAVAK 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanı Sırasında Dikkat Edilecek Konular ile Ek Vergi ve 2022 Yılı Matrah Artırımı
                                                                    VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
                      
                                       
TOPLANTI VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

YMM Recep BIYIK - 

 1. 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun'un vergi düzenlemeleri.

- Ek vergi

- Yapılandırma ve af düzenlemeleri                                                         VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

- Deprem felaketi nedeniyle yapılan düzenlemeler

- Diğer düzenlemeler

YMM Semra ERSOY  -   Enflasyon Muhasebesine Geçiş Hazırlıkları Videoyu İzlemek İçin Tıklayın

 1. TBMM de beklemekte olan yeni yapılandırma ve af yasa tasarısının değerlendirilmesi.
 2. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vergisel
  düzenlemeler (mücbir sebep, bağış ve yardımlar v.b.)                                                VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
  beklenti ve öneriler.

KGK mevzuatında gelişmeler (KYS 1, KYS 2 ve KÜMİ FRS üzerine Notlar     VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. Finansman Gider Kısıtlaması  Uygulamada – Yaşanan Sorunlar Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

                                                                                          VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Dönem sonu işlemleri, tüm yönleriyle indirimli kurumlar vergisi hesabı ve VUK 32. Maddesi ile VUK mükerrer
298/Ç bendinin birlikte değerlendirilmesi” konusunda bir toplantı düzenlenmiştir

Toplantı Videosu 1. Bölümü İzlemek İçin Tıklayın

Toplantı Videosu 2. Bölümü İzlemek İçin Tıklayın

​​​​​​​Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler.   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Mal ve Hizmet ithalatından sonra ortaya çıkan ödemelerde KDV Uygulaması.   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. KKM hesaplarına dönüşümde istisna uygulanacak kur farkı kazançlarının tespiti
 2. Ortaklara veya ilişkili kişilere kullandırılan paralara uygulanacak faiz oranı hakkında Danışma Komisyonu Kararı
 3. İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan kurumların transit ticaret kazançlarında matrahtan %50 indirim imkanı
   
                                       VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. II Nolu Liste ÖTV Tarhiyatının KDV Tarhiyatına ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Uyumlu Mükellef İndirimine Etkisi    
   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sermayenin amortismanında son düzenleme ve değerlendirmelerimiz         VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi     VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. Oda Başkanımız, H. İbrahim AKTAN’ın açılış konuşması
 2. Başkanımız Sabri TÜMER anısına hazırlanan videonun gösterimi.
 3. Önceki dönem Başkanlarımızın ve katılımcıların konuşmaları.

 

     VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

1. Oda faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme.

2.BDDK nın bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımı kısıtlaması düzenlenmesi

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

 1. İhracat ve Üretim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları.
 2. 4691 Sayılı Kanun ve 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Şirketlere 2022 Yılından İtibaren Getirilen Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Zorunluluğu.

  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYANIZ

Kur Korumalı Mevduat İşlemlerinde Hazine Yükü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Son Değişiklikler    VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sosyal Güvenlik Kurumundaki Son Düzenlemeler ve Uygulamalardaki Yaptırımlar” ile “İndirimli Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Dikkat Edilecek Hususlar   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dijital Ortamda Tutulması ve Düzenlenmesi Gereken Kayıt Ve Belgelerin İbrazında Yaşanan Sorunlar.   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Sorunlarının Çözümünde Karşılıklı Anlaşma  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektronik Gelişmeler Karşısında Karşıt İnceleme Nasıl Yapılmalıdır  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin Vergi Konusunda Verdiği Kararlar ve Çıkarılacak Dersler  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Vergi Kanunlarında yapılan son düzenlemeler ve Dönem Sonu İşlemleri  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ .

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Karbon Vergisi ve Türkiye Ekonomisi üzerine etkileri. VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

7338 Sayılı Yasa Kapsamında Sermayenin Amortismanı ” Nasıl Uygulanır ?  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Boşanma Karşılığı Alınan Nafaka, Tazminat veya Menkul ve Gayrimenkullerin Vergisel Boyutu  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7338 Sayılı Yasa Düzenlemesiyle Yenileme Fonu Uygulaması  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 No.lu KDV tebliğinde yapılan son düzenlemeler ve KDV’de yaşanan sorunlar   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Otomobil Aksesuarı Satışında ÖTV Matrah Tespiti ve Yaşanan Sorunlar  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeniden Değerleme  ( VUK'UN GEÇİÇİ 31. MADDESİ )   VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler ve bazı özellikli konular  VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kamu Gözetimi Kurumunun Bağımsız Denetçileri, Bağımsız Denetim Kuruluşlarını Denetlemesi ve Yaşanan Sorunlar - VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • 7326 Sayılı Kanun ile getirilen “Vergi Barışı” nın özellikli ve tartışılan hükümleri.
 • 529 Sıra No.lu VUK Tebliği ile getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bildirimi” nin Mali Müşavirlik mesleğiyle olan ilişkisi, yaşanan sorunlar ve beklentiler.
  Videoyu İzlemek İçin Tıklayın

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Sosyal Güvenlik ile ilgili yer verilen konular

Mevzuatımızdaki kanunen kabul edilmeyen giderlerin
getirdiği adaletsizlikler ve finansal tablolar üzerinde yarattığı olumsuzluklar

“7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Vergi Mevzuatı ile ilgili yer verilen konular”

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ FİNANSAL PLANLAMALARA ETKİLERİ

 

“ MESLEK MEMALİYE BAKANLIĞININ KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ 1 NOLU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 35 SERİ NO’LU TEBLİĞİ 16.ŞUBAT.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.03.2021 tarihinden uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. MANSUPLARININ “ KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU”

 

 

 

           Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

 

 

HALKA AÇIK VE KAPALI AŞ HİSSESİNİN MİRAS HALİNDE VERASET İNTİKAL VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN YORUMU.
(GV 258 NOLU TEBLİĞ)

 

 

 

 

 

 

BLOCKCHAİN VE KRİPTO PARALARIN 5N / 1K'SI. 
(Sunum güncel sorunları ve çözüm önerilerini de içermektedir)

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI

 

 

DİJİTAL YAŞAM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

 

TTK-376 SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIKLIK DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMA PRATİĞİ

 

             Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğine Yönelik Kamuoyu Algı Anketi

        7263 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve Teknopark Alanında Yapılan Değişiklikler

 

          Vergi İncelemesine İbraz Edilemeyen Defter ve Belgelerdeki KDV’ nin İndirmi.

Değerli Konut Vergisi dönemi başlıyor. Geçici Vergi uygulamasına yönelik bazı eleştiriler ve öneriler.

 

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi, Youtube'da yayınlanan videolar sebebi ile elde edilen yayın ve reklam gelirlerinin vergisel boyutu, konularının tartışılması ve yaşanan sorunlar

 

     2021 yılı YMM Tasdik sözleşmeleri düzenlenirken dikkate alınması gereken Etik kurallar

 

HABERTÜRK Televizyonu tarafından Odamız’da çekimleri yapılan,
Oda Başkanımız Vehbi Karabıyık’ın panelist olarak katıldığı
“BES-Bireysel Emeklilik” ile ilgili programın yayını.

1- (04.05.2019) - (00051) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sabri Tümer Meslek Mensuplarını Selamladıktan Sonra Divan Başkanlığına Sezai Onaral ve Üyeler Oy birliği İle Seçilerek Divandaki Yerlerini Aldıktan Sonra İstiklal Marşının Okunmasıyla Genel Kurul Başladı

2- (04.05.2019) - (00052) - Divan Başkanı Sezai Onaral, ve Divan Üyeleri Hakan Taştan, Osman Okur, Yusuf Eren ve Fatma Gök Divanda Yerlerini Aldıktan Sonra, Onaral Kısa Bir Teşekkür Konuşması Yaptı. Gündem Okunduktan Sonra Sinevizyon Sunumuna Geçildi.

3- (04.05.2019) - (00053) - Divan Başkanı Sezai Onaral, ve Divan Üyeleri Hakan Taştan, Osman Okur, Yusuf Eren ve Fatma Gök Divanda Yerlerini Aldıktan Sonra, Onaral Kısa Bir Teşekkür Konuşması Yaptı. Gündem Okunduktan Sonra Sinevizyon Sunumuna Devam Edildi.

4- (04.05.2019) - (00054) - Divan Başkanı Sezai Onaral Sinevizyonu İzlemekle Eski Günlerimizi Hatırladık Dedikten Sonra Genel Kuruldan Oy Birliği İle Genel Kurul Tutanaklarını İmzalamak Üzere Yetki Alındıktan Sonra Genel Kurula Devam Edildi.

5- (04.05.2019) - (00055) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ı Kürsüye Davet Etti.

6- (04.05.2019) - (00056-57) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis Yontan' ı Kürsüye Davet Etti.

7- (04.05.2019) - Divan Başkanı Sezai Onaral, TÜRMOB Başkanı Masis Yontan'a Espirili Bir Şekilde Cevap Verdikten Sonra İzmir YMM Odası Başkanı Şadi Çetin'i Kürsüye Davet Etti.

8- (04.05.2019) - (00059) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Prof. Dr. Öğretim Görevlisi YMM Cemal İbiş'i Kürsüye Davet Etti.

9- (04.05.2019) - (00060) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Disiplin Kurulu Bağımsız Adayı YMM Sinan Arslan'ı Kürsüye Davt Etti.

10- (04.05.2019) - (00061) - Divan Başkanı Sezai Onaral,Sinan Arslan'a Kısa Bir Cevap verdikten Sonra Konuşmalarını Yönetim Kurulu Bağımsız Adayı Muammer Özkoca' yı Kürsüye Davet Etti.

11- (04.05.2019) - (00062) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin YMM Bahri Olgun' u Kürsüye Davet Etti..

12- (04.05.2019) - (00063) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin YMM Hüsnü Erdoğmuş' u Kürsüye Davet Etti.

13- (04.05.2019) - (00064-65) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Yalçın Uçar'ı Kürsüye Davet Etti.

14- (04.05.2019) - (00066) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Yusuf İleri' yi Kürsüye Davet Etti.

15- (04.05.2019) - (00067) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Sözü YMM Mehmet Sipahi' ye Verdi.

16- (04.05.2019) - (00068-69) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması için Sözü İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sabri Tümer'e Verdi

17- (04.05.2019) - (00070-71) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Denetleme Kurulu Raporunu Okuması İçin Sözü Yusuf Durmuş Yılldıran'a Daha Sonrada Raporların Oylanmasından Sonra Başkan Vehbi Karabıyık'a Söz Alarak Kürsüye Geldi.

18- (04.05.2019) - (00072-73) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Yardımcısı Hakan Taştan dan 5. Maddeye Geçmesini Rica Ederek, Huzur Hakkı İle İlgili Teklifleri Görüştüler.Bu Arada Bütçeyi Okuması İçin Sayman Sadettin Demiray'a Söz Verildi.

19- (04.05.2019) - (00074) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Görüşlerini Sunması İçin E. Devlet Bakanı ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.

20- (04.05.2019) - (00075) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Mehmet Nadi Abbasoğlu'na Söz Verdi. Abbasoğlu Kürsüye Gelerek Konuşmalarına Başladı.

21- (04.05.2019) - (00076-77) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Muammer Özkoca' dan Gelen Bütçeyle İlgili Gelen Önergeyi Hakan Taştan' a Okutarak Oylamaya Sundu. Bu Arada Muammer Koca Söz Aldı.Sabri Tümer Bütç ve Nispi Aidatla İlgili Görüşlerin Sundu.

22- (04.05.2019) - (00078) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Seçimle İlgili Konuda Bilgi Vermesi İçin Hakan Taştan' dan Rica Etti. Hakan Taştan Gerekli Açıklamayı Yaptı.

23- (04.05.2019) - (00080) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Bağımsız Aday Olan YMM Talha Apak'a Söz Verdi.

24- (04.05.2019) - (00081) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Söz İsteyen İbrahim Akbayrak'ı Konuşmalarını Yapması İçin Kürsüye Davet Etti.

25- (04.05.2019) - (00082) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa Özyürek'e Söz Verdi.

26- (04.05.2019) - (00083) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin YMM Ayfer Gülsoy'a Söz Verdi.

27- (04.05.2019) - (00084) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Bağımsız Aday Olan İbrahim Cem Türe'yi Kürsüye Davet Etti.

28- (04.05.2019) - (00085) - - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Hadi Akmugan'ı Kürsüye Davet Etti.

29- (04.05.2019) - (00086) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Muammer Özkoca'ya Söz Verdi.'ya Söz Verdi.

30- (04.05.2019) - (00087) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Jack Gökay'ı Kürsüye Davet Etti.

31- (04.05.2019) - (00088) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Kısa Bir Açıklama Yaptıktan Sonra Sözü Şeref Öztürk' e Verdi.

32- (04.05.2019) - (00089) - Divan Başkanı Sezai Onaral, Son Konuşmacı Olarak Başkan Vehbi Karabıyık'ı Kürsüye Davet Etti.

1- (21.03.2019) - ( 00001) - 1- Toplantıda Açılış Konuşmasını İstanbul YMM Odası Sekreteri YMM Sabri Tümer Yaptı. (Dizin devam ediyor)

2- (21.03.2019) - ( 00002) - Oturum Başkanı
İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Toplantı İçin Yerlerini Aldıktan Sonra
Sayıştay Başkanı, Sayıştay Hakkında Kısa Bir Açıklama Yaptı.

 

 

 

İBRAHİM AKTAN

1 - Oturum Başkanı, Sabri Tümer
(İstanbul YMM Odası Oda Sekreteri ),
Konu : Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ı Kürsüye Davet

 

 

2 - Prof. Dr. Emin Sadi Haluk SÜMER - Yeminli Mali Müşavir
Konu : "İşletmelerde Konkordato Süresi" Konusunda ki Sunumu

 

 

 

3 - Doç. Dr. Atilla UYANIK - Yeminli Mali Müşavir
Konu : "Konkordato Düzenlemesinin Ticaret Mahkemesinde İşleyişi ve YMM Sorumluluğu"

 

 

 

4 - Dr. Evren KILIÇOĞLU - ( Hukukçu) 
"Konkordato Uygulamalarının Hukuki Yönden Pozitif ve Negatif Yönleri" Hakkında Sunumları"

 

İBRAHİM AKTAN

l. BÖLÜM (11.10.2018) - (00096) - Toplantının Açılış Konuşmasını İstanbul YMMM Odası Sekreteri YMM Sabri Tümer

(11.10.2018) - (00097) - İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık,
Yeminli Mali Müşavir İstanbul Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Vedat DEMİRÖZ

Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz

 Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz

Bölüm 3 Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz

Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz
Ayın Konuğu; Yeminli Mali Müşavir İstanbul Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Vedat DEMİRÖZ Konuşmalarına Devam Ederken, Gelen Sorulara Yanıt Verdi

Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz
Ayın Konuğu; Yeminli Mali Müşavir İstanbul Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Vedat DEMİRÖZ Konuşmalarına Devam Ederken, Gelen Sorulara Yanıt Verdi

Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz
Ayın Konuğu; Yeminli Mali Müşavir İstanbul Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Vedat DEMİRÖZ Konuşmalarına Devam Ederken, Gelen Sorulara Yanıt Verdi

Oda Başkanı Vehbi Karabıyık - Vedat Demiröz
Ayın Konuğu; Yeminli Mali Müşavir İstanbul Milletvekili
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Vedat DEMİRÖZ Konuşmalarına Devam Ederken, Gelen Sorulara Yanıt Verdi

ll. BÖLÜM : İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu, Konuşmalarını Yapması
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayraktar'ı Kürsüye Davet Etti.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
Konuşmalarını Yapması Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çetin'i Kürsüye Davet Etti.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
"Kar Payı Avans Dağıtımı" Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin Yeminli Mali Müşavir Erdal Çalıkoğlu'na Söz Verdi

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
"Kar Payı Avans Dağımı" Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin
Yeminli Mali Müşavir Erdal Çalıkoğlu'na Söz Vermesi Üzerine Çalıkoğlu Sunumlarına Devam Etti.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
"Kar Payı Avans Dağımı" Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin
Yeminli Mali Müşavir Erdal Çalıkoğlu'na Söz Vermesi Üzerine Çalıkoğlu Sunumlarına Devam Etti.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
“Mevzuattaki son gelişmeler- İhracat Bedelleri - Döviz Alım Belgesi "
Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin Yeminli Mali Müşavir Talha Apak'a Söz Verdi.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
“Mevzuattaki son gelişmeler- İhracat Bedelleri - Döviz Alım Belgesi "
Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin Yeminli Mali Müşavir Talha Apak'a Söz Verdi.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
“Mevzuattaki son gelişmeler- İhracat Bedelleri - Döviz Alım Belgesi "
Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin Yeminli Mali Müşavir Talha Apak'a Söz Verdi.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
“Mevzuattaki son gelişmeler " Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Usul Grup Müdürü Halil Sencar'a Söz Verdi.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nadi Abbasoğlu,
“Mevzuattaki son gelişmeler " Hakkında Detaylı Bilgi Vermesi İçin
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Usul Grup Müdürü Halil Sencar'a Söz Verdi.

 

İstanbul YMM Odası Başkanı Karabıyık; "Türkiye'de Devlet Mükellef Birbirine Güvenmiyor. Yeminli Mesleğini Sadece Vergi ve Muhasebe Mesleği Olarak Görürseniz. Doğru Tespit Yapmamış olursunuz. Biz Yeminli Mali Müşavirler Türkiye' in Geleceğiyiz. Fakat Yeminli Mali Müşavirler Olarak Ne Ona Yaranabiliyoruz. Ne Buna Yaranabiliyoruz. Devlet Bize Güveniyor ki, Yetki Verdi. Güvenmese Zaten YMM lik Diye Bir Kurum Olmazdı." 

Oturum Başkanı Yeminli Mali Müşavir Bayram Turan Çiftçi Başkanlığında; 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Tahsilat Grup Müdürü Rıza BİLGİÇ 
Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Fevzi SALTIK ' ın Sunumlarıyla 

“7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” konusunda bir toplantı düzenledi.
--------------------------------------------------------------------------
1- (21.06.2018) - (00001) -İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
2- (21.06.2018) - (00002) -İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
3- (21.06.2018) - (00003) -İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
 
4- (21.06.2018) - (00004-5) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
5- (21.06.2018) - (00006) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
6- (21.06.2018) - (00007-8) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
7- (21.06.2018) - (00009) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
8- (21.06.2018) - (00010) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------
9- (21.06.2018) - (00011) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
---------------------------------------------------------------------------
10- (21.06.2018) - (00012-13) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
---------------------------------------------------------------------------
11- (21.06.2018) - (00014) - İstanbul YMM Odası “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” Konusunda Bir Toplantı Düzenledi.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


YMMO Başkanı Vehbi Karabıyık Çağdaş Bir Mali Sitem İçin Payandayız

 

YMM Hasan ERASLAN İYMMO Sunumda Gv, Kv, Vuk Son Değişiklikleri Tebliğlerini Anlattı

 

İYMMO toplantısında İ.Hakkı GÜNEŞ KDV istisnalarını ve SMMM' Lerin yetkilenmesini anlattıKDV GURUP MD. Hakkı Sayan Son Değişikliklerle İlgili İymmo Üyelerini Bilgilendirdi 03-05-2018


KDV Gurup Md. Hakkı Sayan Son KDV Değişlikleri İle İlgili Soru Ları Cevapladı

"Oda Başkanımız Vehbi KARABIYIK' ın Bloomberg TV de KDV İadesi Konulu Söyleşisi"

VİDEO 1- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık Açılış Konuşmasını Yaparken, Gündemle ve Konuklarla İlgili Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VİDEO 2- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık Açılış Konuşmasını Yaptıktan Sonra Konuşmalarını Yapması İçin Sözü Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'a Verdi.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 3- Prof. Dr. Asaf Savaş Akat " TÜRKİYE EKONOMiSİ" Konulu Bilgilendirme Konuşmalarına Devam Etti.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 4- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık, Konuşmalarını Yapması İçin İYMM Dr. Ahmet Mahfi Eğilmez'i Kürsüye Davet Etti.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 5- Dr. Ahmet Mahfi Eğilmez " TÜRKİYE EKONOMiSİ" Konulu Sunumlarına Devam Etti.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 6- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık , Konuşmalarını Yapması İçin Sözü YMM, Prof. Dr. Nazım Ekren' e Verdi.
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 7- YMM, Prof. Dr. Nazım Ekren Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Oturum Başkanı YMM Vehbi Karabıyık Kısa Bir Değerleme Yaptıktan Sonra , Sorular ve Cevaplar Bölümüne Geçildi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 8- Bu Bölümde Katılımcılardan Gelen Sorular Alınarak, Sorular ve Cevaplar Bölümüne Devam Edildi.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 9- Bu Bölümde Katılımcılardan Gelen Sorular Alınarak, Sorular ve Cevaplar Bölümüne Devam Edildi.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VİDEO 10- Bu Bölümde Katılımcılardan Gelen Sorular Alınarak, Sorular ve Cevaplar Bölümüne Devam Edildi.
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VİDEO 11- Bu Bölümde Katılımcılardan Gelen Sorular Alınarak, Sorular ve Cevaplar Bölümüne Devam Edildi.(SON).


Odamızın 30 kasım 2017 Tarihinde düzenlediği;
“Son KDV değişiklikleri ve önerileri, KGK Eğitimi ve KGK Raporu” konulu  toplantıya ait videolar.

 

 

Açılış Konuşması
İstanbul Ymm Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ın 28-09-2017 Tarihli Toplantı Açılış Konuşması

 

 1. Bölüm
İYMM ODASI AYLIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İZAHA DAVET UYGULAMALARINI İST. V. DAİRESİ BŞK. YARD, Halil SENCAR anlattı, Vergisel değişiklikleri YMM Ahmet KAVAK ve Sat Kirala uygulamalarını YMM İhsan AKAY en ince ayrıntılarına kadar izah ettiler

2. Bölüm
İST. V. DAİRESİ BŞK. YARD, Halil SENCAR anlattı, Vergisel değişiklikleri YMM Ahmet KAVAK ve Sat Kirala uygulamalarını YMM İhsan AKAY en ince ayrıntılarına kadar izah ettiler.

 

İBRAHİM AKTAN

'' Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve Güvenirliliğinin Artırılmasına Yönelik KGK Faaliyetleri '' Açılış Konuşması 

             İstanbul YMM Oda Başkanı Vehbi KARABIYIK - KGK Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI

 

 

Hasan GÜL, Derviş ALTINOK, Mehmet ŞİRİN BDY TASLAKLARI HAKKINDA ANLATIMLARI

 

 

BDY Taslağı ve düzenlemeleri KGK Başkan Yard. Rafet DİLMEN 

 

 

 

Plaket Töreni

Bölüm 1 - Panel; Başkan Vehbi Karabıyık Açılış ve Bilgilendirme Konuşması

 

 

 

 

 

Bölüm 2 - "Vergi ve SGK konularında son düzenlemeler ve gelişmeler"

 

BÖLÜM 1 : AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI


BÖLÜM 2 : Finansal Denetim İle Tam Tasdik Denetiminin, Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi - Birinci Bölüm

 

BÖLÜM 3 : Finansal Denetim İle Tam Tasdik Denetiminin, Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi - İkinci Bölüm


BÖLÜM 4 : Kamu Gözetim Kurumunun Özellikleri, Vizyon ve Misyonu


BÖLÜM 5 : İş Dünyasının Bağımsız Denetime (TTK) ve YMM'ye Bakışı 


BÖLÜM 6 : Sempozyumun Değerlendirilmesi
 

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Kuruluş Kokteyli

 

24 MAYIS 2011 İSTANBUL YMMO BALO SWİSS OTEL

 

Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1
P.K. 34430 Beyoğlu / İstanbul
Bilgi Almak İçin
istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
istanbulymmo@hs03.kep.tr
0212
251 60 90
© Copyright 2021 | İYMMO İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası | www.istanbulymmo.org.tr