• DUYURULAR
 • 24 Eylül 2018 Platform Toplantısı
 • 19 Eylül 2018 Platform Toplantı ve Sunumu
 • HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BASIN DUYURUSU
 • Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı
 • "KGK Kapsamında Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı"
 • KDV Genel Uygulama Tebliği 20
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)
 • Amme Alacakları Gecikme Zammı
 • İhracat Bedelleri
 • Türk Parası Kıymetini Koruma 2018-32/48
 • Şirketlerin Denetime Tabi Olma Durumlarını Sorgulama
 • İstanbul Aydın Ünv. İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüne %50 Burslu Öğrenci alınacak
 • Kar Payı Avansı Dağıtımı
 • Kâr Payı Avansı Dağıtımı
 • 2018 17-26 KASIM (3.DÖNEM) YMM SINAVI HK
 • Hatırlatmalar (GİB)
 • İnteraktif Vergi Dairesi Yenilikleri
 • Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Değişiklikler
 • Türmob Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 • 21 Haziran 2018 Aylık Toplantı
 • Tam Tasdik Rapor Teslimleri Hakkında
 • Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim Sistemine İlişkin Duyuru
  Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
  Beyoğlu / İstanbul
  Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
  Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr