• DUYURULAR
 • Tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi h.k
  27.03.20
 • Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı
  27.03.20
 • Bilirkişilik Portalı Uyap Güncellemesi
  25.03.20
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
  25.03.20
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Yayımlandı
  27.03.20
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  19.03.20
 • Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
  19.03.20
 • Transfer Fiyatlandırması İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)
  19.03.20
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) Resmi Gazete'de Yayımlandı
  19.03.20
 • Değerli Konut Vergisi Uygulaması 2021 Yılından İtibaren Başlayacaktır.(14/02/2020 Tarih ve 7221 Sayılı Kanunun 16-19. Maddeleri Gereği )
  19.03.20
 • Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)
  19.03.20
 • VUK 517 Seri No’lu Genel Tebliğ ile Vergi Davalarında Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları
  19.03.20
 • TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
  19.03.20
 • TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
  19.03.20
 • Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
  25.03.20
 • Türk Exımbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı
  25.03.20
 • Beyanname Verme Süreleri Uzadı
  24.03.20
 • Tekno Parklara Kira Düzenlemesi
  24.03.20
 • İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması
  24.03.20
 • Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak KDV
  24.03.20
 • KDV Tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar
  23.03.20
 • Geri Kazanım Katılım payı beyannamesi genel tebliği sıra no.1 de değişiklik hk. sıra no.3
  23.03.20
 • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı
  20.03.20
 • Makro Ekonomik Göstergeler Yayınlandı
  20.03.20
 • (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Duyuru
  20.03.20
 • II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı Yayımlandı
  20.03.20
 • İstanbul’da Yabancıların İkamet İzni Başvuru Randevuları Ertelendi .
  20.03.20
 • Muhtasar ve KDV Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama
  19.03.20
 • Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde Öngörülen Sosyal Güvenlik ve İstihdam Tedbirleri Cumhurbaşkanımızın konuşma metni
  19.03.20
 • Covid - 19 Virus veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı yaşayan işverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir
  19.03.20
 • Covid – 19 Virus Nedeniyle Piyasalardaki Haksız Fiyat Artışına İlişkin Şikâyet Hattı
  19.03.20
 • Yeni Tip Koronavirüse Karşı Tedbirlere İlişkin Genelge
  19.03.20
 • Covid – 19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
  19.03.20
 • Covid – 19 Salgın Riski Nedeniye Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Evden Çalışmasına İlişkin Basın Açıklaması
  19.03.20
 • 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
  19.03.20
 • Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Hakkında Duyuru
  19.03.20
 • Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Ertelemesi H.K
  19.03.20
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Hakkında
  19.03.20
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı
  19.03.20
 • e-SMM Hakkında Duyuru
  19.03.20
 • 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
  19.03.20
 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 17. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.
  19.03.20
 • KÜMİ İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.
  19.03.20
 • E- YMM Raporlarının E-İmzalanmasına ilişkin Yapılan Değişiklikler
  11.03.20
 • SÖZLEŞME BİLDİRİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
  17.01.20
 • Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı
  21.09.18
 • SÜRGEM Eğitim Uygulaması Hk. Bilgilendirme
  24.02.20
 • Türmob / 2020/1.dönem Konkordato Eğitimleri Hk.
  26.02.20
 • Altınbaş Ünv. Sosyal Bil. Fen Bil. Lisansüstü Eğitim Programları
  24.01.20
 • 23'üncü IBA Tahkim Günü 12-13 Mart 2020
  27.01.20
 • Vergi Kanunları 2020 yılı Rakamsal Değişiklikler
  07.01.20
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
  07.01.20
 • 2020 Yılı Asgari Ücret Tarifesi
  07.01.20
 • 2020 Değerli Kağıtlar Genel Tebliği (Sıra No: 64)
  07.01.20
 • 26/12/2019 Tarihli KGK KARARLARI
  07.01.20
 • 31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat
  07.01.20
 • 31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat
  07.01.20
 • 2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)
  07.01.20
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)
  07.01.20
 • e-Arşiv Faturalar Hakkında
  07.01.20
 • KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
  07.01.20
 • Sürekli Mesleki Gelişim Yüz Yüze Eğitimlerinin Takibi
  17.12.19
 • KDV İadesi YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Duyuru
  13.12.19
 • Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi İhdas Edildi
  13.12.19
 • Türmob Seminerler Hk.
  05.12.19
 • Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyan name / bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
  16.10.19
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
  02.09.19
 • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Süre Uzatıldı
  02.09.19
 • KGK Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
  04.03.19
 • Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında
  30.01.19
 • Konkordato Komiserliği Yönetmeliği
  30.01.19
  Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
  Beyoğlu / İstanbul
  Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
  Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr