• DUYURULAR
 • 23.02.2017 Platform Toplantısı
 • 23 Şubat Aylık Toplantısı
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 28. Vergi Haftası Panel Etkinliği
 • Türmob SGK Sorunları Hakkında
 • KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliği (Seri No: 11)
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
 • 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
 • 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
 • 1 Ocak 2017 'den itibaren SGK Tavanı Yükseltildi
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478)
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 • Varlık Barışı 30 Haziran 2017 ye Kadar Uzatıldı
 • İstanbul YMM Odası Türk Halk Müziği Etkinliği
 • 2017/97590 Sayılı BKK ile bazı KDV, ÖTV ve Damga Vergisi
Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:146 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr