Sayın Platform Üyeleri,

16 Ekim 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Süresi içinde ödenen verginin banka hatası nedeniyle vergi dairesine geç intikali
  indirim hakkını ortadan kaldırır mı? (ek.1, ek2 )
 2. Damga vergisi beyannamesinin sürekli olarak verilip verilmemesinin
  indirim hakkına etkisi. (ek.3)

Konuşmacı: YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL

ek.1  indirmek için tıklayınız      
ek.2  indirmek için tıklayınız      
ek.3  indirmek için tıklayınız      

 

Sayın Platform Üyeleri,

09 Ekim 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İndirimli orana tabi konutlara ait KDV iadelerinde idarenin inşaat maliyeti
  hakkındaki eksiklik yazıları ve çözüm önerileri.   
  ( Sunumu İndirmek için tıklayınız )  
  Konuşmacılar : YMM Mehmet Şahin SEVDİK

 

Sayın Platform Üyeleri,

25 Eylül 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

1.   11. Kalkınma planında yapılması öngörülen vergisel düzenlemelerin
      değerlendirilmesi ve öneriler.   
( Sunumu İndirmek için tıklayınız )      

      Konuşmacılar :   YMM Fatma GÖK 
                                 YMM Serdar AKDEMİR

 

Sayın Platform Üyeleri,

Sezonun ilk toplantısı 18 Eylül 2019 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

1. Yeni dönemde yapılacak proje ve önerilerin değerlendirilmesi
                   Konuşmacı :
  Başkan Vehbi KARABIYIK 

 

Sayın Platform Üyeleri,

Toplantımız 17 Nisan 2019 Çarşamba günü yapılmayacaktır.

24 Nisan 2019 Çarşamba günü toplantımız 16.00-18.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacak olup,
toplantı sonrası kapanış yemeği organize edilmiştir.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Konuşmacı : Başkan Vehbi KARABIYIK

Sayın Platform Üyeleri,

10 Nisan 2019 Çarşamba günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri
arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Odamıza Yeni katılan Yeminli Mali Müşavirler için
bir toplantı düzenlenmiştir.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Devreden KDV’ye çözüm olarak DİİB
  Konuşmacı : YMM Olcay ER Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,
03 Nisan 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Katılmanız rica olunur.
Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Konkordato Alacağına Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılır Mı? Şüpheli Alacaklarda Özellik Arz Eden Hususlar
  Konuşmacı : YMM Abbas COŞAR

 

Sayın Platform Üyeleri,

27 Mart 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Vergilendirmede işletmedeki nakit akışlarının dikkate alınması ile ilgili hususlar
  Konuşmacı : YMM İbrahim ÇANAKÇI Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

21 Mart 2019 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Platform 'dan Görünen Türkiye Ekonomisi

  Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,
13 Mart 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
 2. Teşvik belgesi ve şartlarındaki değişiklikler ile sonuçları Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Konuşmacı : YMM Adem ÖZZAİM

Sayın Platform Üyeleri,

05 Mart 2019 Salı günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. KDV’de hasılat esaslı vergilendirme usulüne ilişkin görüş ve önerilerimiz

  Konuşmacı : YMM Zafer ALTINTAŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

27 Şubat 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  ‘Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ gereğince
  taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi ve beyanı
  konusunda sorunlar
  Konuşmacı : YMM Yeşim ERTUĞRUL

Sayın Platform Üyeleri,
21 Şubat 2019 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de İstanbul Tic. Ünv. İşbirliği ile yürüttüğümüz Ekonomik Beklenti Endeksi sonuçları,
çalışmalara katkıda bulunan üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi konusunda son değişiklikler ve konunun genel değerlendirilmesi
  Konuşmacı : YMM Kamber KAYA

Sayın Platform Üyeleri,

13 Şubat 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. YMM Mesleğinin geleceği açısından, Denetim ve Tasdike ilişkin Norm ve
  Standartları tespit çalışmasının değerlendirilmesi. (Oda tarafından görevlendirilen
  komisyonun raporundan)

  Konuşmacı : YMM
  Süleyman GENÇ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

06 Şubat 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :
 

 1. Okul ve İbadethanelerin inşası dolayısıyla yapılan bağışların
  KDV indirimi ve iadesi
  Konuşmacı : YMM
  Erdoğdu ÖZ Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

31 Ocak 2019 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İbadethaneler için yapılacak ayni bağışlarda indirim dönemi
  Konuşmacı : YMM
  Ayten Aslan BERİK

Sayın Platform Üyeleri,

23 Ocak 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Aynı konuda iki farklı özelge verilmiş olması halinde bu konunun ceza ve faiz uygulanamaz haller karşısındaki durumu (VUK.369)
 2. Vergi Müfettişi raporlarında özelgelerin dayanak olarak düzenleyici mevzuat (VUK.413) olarak kullanılması

  Konuşmacı : YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

16 Ocak 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Türk Vergi Sistemimiz ile ilgili tespit ve eleştirilerimiz.


Konuşmacı : YMM Zafer ALTINTAŞ

09 Ocak 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aynı yıl içinde satılması ve
  yenilenmesinin yapılması halinde yenileme fonu uygulaması


                               Konuşmacı : YMM Erdoğdu ÖZ  Sunum İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

02 Ocak 2019 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın yeni yılını kutlarım.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Sermayenin Zarar Sebebiyle Kaybedilmesi Nedeniyle Yapılan Ödemenin Finansal Tablolarda Sunumu ( KGK Duyurusunun Görüşülmesi )
     

                          Konuşmacı : Öğr. Gör. YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ 
                          Not1: TTK TEBLİĞİ KUR FARKI
                          Not2: KGK DUYURU 01-246 K-KAR  SER-TAMAM  TTK-376 

                                        

Sayın Platform Üyeleri,

27 Aralık 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Çifte Vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde vergilendirme esasları

Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

19 Aralık 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Ekonomik Kriz koşullarında şirketlerin iş hukuku çerçevesinde alabilecekleri tedbirler

Konuşmacı : Prof. Dr. YMM Tekin AKGEYİK Sunumu İndirmek İçin Tıklatın

Sayın Platform Üyeleri,

12 Aralık 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Odamızın verdiği eğitimlerin değerlendirilmesi
  Konuşmacılar :
  Doç. Dr. YMM Hakan TAŞTAN
  Dr. YMM Ercan İsmail ÜNAL 

Sayın Platform Üyeleri,

05 Aralık 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı


Gündem :

 1. Vergi Dairesine Verilen Ymm KDV İadesi Tasdik Raporlarına gelen eksiklik yazılarının,
  7143 sayılı kanununun 4. Maddesi, 213 sayılı VUK ‘nun 14. Maddesine göre
  değerlendirilmesi (ek. Sunum )

Konuşmacı : YMM Durmuş YILDIRAN Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

29 Kasım 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Dövizli İşlemlerde Düzenlemeyi İçeren TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin
  Değişiklik Yapılmasını içeren 2’nci Düzenleme

  (Tebliğ No.2018-32/52 16.Kasım.2018 Tarih ve 30597 Sayılı Resmi Gazete)
 2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine Yönelik Merkez Bankası Genelgesi
  (TPKKH-32 sayılı karara ilişkin düzenlemeler)

Konuşmacı : Öğr.Gör.YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ

Sayın Platform Üyeleri,

21 Kasım 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İmar Barışının Getirdikleri ve Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu

Konuşmacı : YMM Cafer KINACI Sunum İçin Tıklayın

 

Sayın Platform Üyeleri,

14 Kasım 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri

                       Konuşmacı : YMM  Dr. Ercan İsmail ÜNAL / sunumu indirmek için tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

07 Kasım 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. KDV iadelerinde Yüklenim Listeleri ve Maliyet ilişkisi

Konuşmacı : YMM Adem ÖZZAİM Sunum İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,
31 Ekim 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.
Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ,
  (Kentsel Dönüşüm) Riskli Yapıların Dönüşüm Süreci ve Bu Konu ile ilgili
  Özellikli ve Sorunlu Vergi Konuları

Konuşmacı : YMM Erdoğdu ÖZ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

24 Ekim 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk ve Sağlık Sigortası

Konuşmacı : YMM Servet KOZAN 
                      Not1: Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
                      Not2: YMM Mesleki Sorumluluk Sigorta

Sayın Platform Üyeleri,

17 Ekim 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Danıştay Vergi Dava Dairesi Kurulu kararı sonrası
  kur farklarına KDV uygulaması.

Konuşmacı : YMM Nihat UZUNOĞLU

Sayın Platform Üyeleri,

11 Ekim 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla,

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde İmalat Muhasebesi ve Uygulamada gözlenen sorunlar.

Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

03 Ekim 2018 Çarşamba günü toplantımız 16.00-18.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Sonrasında da
yemek organize edilmiştir.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Anonim Ve Limited Şirketler ile Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde
  “SERMAYE KAYBI ve BORCA BATIK” durumunun kur farkından kaynaklanması
  konusunun 15.09.2018’de yayımlanan TTK Tebliği doğrultusunda görüşülmesi.

Konuşmacı : Öğr. Gör. YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ    /   sunumu indirmek için tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

Bu hafta toplantımız Çarşamba yerine 24 Eylül 2018 Pazartesi günü 16.00-18.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda aşağıdaki
özel gündem ile yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Kambiyo mevzuatı çerçevesinde Bazı alım / satım ve kiralama
  sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesine ilişkin kararın görüşülmesi.

Konuşmacı : YMM Talha APAK Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

Sayın Platform Üyeleri,

19 Eylül 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı


Gündem :

 1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bozdurulması Hususunda Getirilen
  Geçici / Zorunlu Düzenlemeye İlişkin Karar.
     

Konuşmacı : YMM Talha APAK   Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

Sezonun ilk toplantısı 12 Eylül 2018 Çarşamba günü 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Taşınmazların Yeniden Değerlemesine ilişkin 500 sıra nolu V.U.K. Tebliğinin tartışılması
  Konuşmacı : Dr. YMM Ercan ismail ÜNAL Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

Sezonun son toplantısı 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü 16.00-18.00 saatleri
arasında Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Sonrasında da kapanış yemeği organize edilmiştir.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı


Gündem :

 1. Kambiyo mevzuatındaki bazı konuların mesleki olarak değerlendirilmesi.
  a ) Dövizli borçlanmaya getirilen sınır ve buna bağlı “mali müşavirler

tarafından onaylanmış belge” talebinin değerlendirilmesi.

b ) İhracat bedellerinin tahsili / kapatılması / muhasebeleştirilmesi konularında
yaşanan sorunlar.

Konuşmacı : YMM Talha APAK

Sayın Platform Üyeleri,

03 Mayıs 2018 Perşambe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Bastırılmamış A.Ş. Hisse Senedi Devrinin GV, KV ve KDV karşısındaki durumu
  Konuşmacı : YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL Sunum Notunu İndirin

Sayın Platform Üyeleri,

25 Nisan 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
  a. 4691 sayılı kanun kapsamında Teknokent …… düzenlemeleri
  b. İkinci el MKT’nın tesliminde yapılan düzenlemeler (matrah ve oran vb.)
  c. SMMM’lere KDV iade rapor düzenleme yetkisi
  d. Devreden KDV düzenlemeleri …………

Konuşmacı : YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ Sunumu İndir

 

18 Nisan 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Türkiye’de Denizcilik Sektörünün Vergilendirilmesi

  Konuşmacı : YMM Serdar AKDEMİR Sunumu İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

11 Nisan 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Vergi cezalarında "Non bis in idem-Bir fiile iki ceza verilemez" ilkesi, uygulanabilir mi uygulanır!

Konuşmacı : Rüstem KARABATAK
Mali Hukuk Uzmanı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf Üyesi Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

04 Nisan 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun değerlendirilmesi
 2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Beyan edilmesi durumunda;

2-1. Kar dağıtım tablosu doldurulması zorunlu mudur?
2-2. Zarar beyan edilen K.V. Beyannamesinde kar dağıtım tablosu
doldurmak mümkün müdür?
2-3. Zarar beyan edilmesi halinde K.V. Beyannamesinde kar
dağıtım tablosu doldurmadığından, 213 sayılı VUK.’nun
353/6 maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilebilir mi? 

Konuşmacı : YMM Durmuş YILDIRAN    Sunum

Sayın Platform Üyeleri,

29 Mart 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14'de Aylık Toplantı Yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Konkordatonun ; Getirdikleri, Uygulanabilirliği, Avantajları

Konuşmacı : AV. Serdar PEKSÖZ

Sayın Platform Üyeleri,

21 Mart 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.


Önemli son gelişmeler sebebiyle gündemimiz aşağıdaki gibi değişmiştir !!!

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

1 - KDV ile alakalı son kanun değişikliği 
       Konuşmacı : Vehbi KARABIYIK Başkan

Sayın Platform Üyeleri,

14 Mart 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Menkul Sermaye İradı Kavramı ve Sermaye Azaltımı veya
  Tasfiye Sonucu Paydaşlara Ödenen Değerlerin Yorumu

Konuşmacı : YMM Dr. Ercan İsmail Ünal Ek1

Sayın Platform Üyeleri,

07 Mart 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. T.B.M.M. ne sunulan KDV kanun tasarısının tartışılması
 2. Yeni torba kanununda, “uyumlu mükelleflere” getirilen “bazı kamu
  alacaklarının yeniden yapılandırılması”

Konuşmacı : YMM Talha APAK

 

 

Sayın Platform Üyeleri,
28 Şubat 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :   GMSİ beyanına ilişkin hatırlatma ve özellik arz eden durumlar.

Konuşmacı : YMM Zafer ALTINTAŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

22 Şubat 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14 : 00 ' da 
'' Günümüz Türkiye Ekonomisi ve İstanbul YMM Odası
Ekonomik Beklenti Anketinin Paylaşılması '' konulu Aylık toplantısı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Sponsorluk harcamaları ile spor kulüplerine yapılan bağış ve yardımların gider niteliği

Konuşmacı : YMM Adem ÖZZAİM Sponsorluk Harcamaları Sunumu İçin Tıklayın
                                                             Sponsorluk Yazısı İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

14 Şubat 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Hangi Kar Dağıtıma Esas Alınmalıdır.
  (GİB ’e sunulan mali kar mı yoksa KGK bağımsız denetim karımı esas alınacaktır.)

Konuşmacı : YMM Dr. Ercan İsmail ÜNAL Ek SPK Kâr Payı Rehberi

 

Sayın Platform Üyeleri,

07 Şubat 2018 Çarşamba günü toplantımız 16.00-18.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Toplantı sonrası yemek düzenlenmiştir.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Söyleşi.

Konuşmacı : Kurucu ve Onursal Başkanımız YMM Sezai ONARAL

Sayın Platform Üyeleri,

01 Şubat 2018 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. 6741 sayılı kanun kapsamında kurulan “ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ.”
  Hakkında bilgi sunumu ve Platformun değerlendirmesi.

Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

 

Sayın Platform Üyeleri,

24 Ocak 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

 Gündem : 

1-    6741 sayılı kanun kapsamında kurulan “ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ.” Hakkında bilgi sunumu ve Platformun değerlendirmesi.

Konuşmacı :     YMM  Hüsnü ERDOĞMUŞ

Sayın Platform Üyeleri,

17 Ocak 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Sermaye şirketlerinde bölünme, muhasebe ve vergi uygulamaları ( ek1 )

Konuşmacı : YMM Adem ÖZZAİM 


 

Sayın Platform Üyeleri,

10 Ocak 2018 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. 301 nolu Gelir Vergisi Genel tebliğinin getirdikleri

Konuşmacı : YMM Zafer ALTINTAŞ Sununmu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

27 Aralık 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İnavasyon ve Yapay Zeka ( Denetim 4 ) Konuşmacı : YMM Arif AYTULUN Sunumu İndirin

Sayın Platform Üyeleri,

21 Aralık 2017 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla,
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. 7061 sayılı torba yasasının getirdikleri.
  Konuşmacı : YMM Talha APAK Sunumu İndirin
 2. Defter Beyan sistemi, VUK 486 ve 487 nolu tebliğleri.
  Konuşmacı : Dr. YMM Ercan İsmail ÜNAL

Sayın Platform Üyeleri,

13 Aralık 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Sanal Paranın Muhasebesi ve Vergisel Durumu ( ek : sunum )
  Konuşmacı : YMM Sinan ARSLAN


Sayın Platform Üyeleri,

06 Aralık 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.
Sabri TÜMER
Platform Başkanı


Gündem :

 1. KVK 5. Maddesi 1. Fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan
  inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan
  kazançlarla ilgili istisnanın uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar
  ( ek : 4 adet özelge )

                                    Konuşmacı : YMM Mehmet BENZER
  Özelge 1    -    Özelge 2    -    Özelge 3   -   Özelge 4

Sayın Platform Üyeleri,

30 Kasım 2017 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Konut inşaatında net alan konusunda son danıştay kararı ışığındaki gelişmeler.
  (ek1-Danışrıtay Kararı)
  Konuşmacı : YMM Mehmet Şahin SEVDİK

Sayın Platform Üyeleri,

22 Kasım 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliğinin görüşülmesi.
  ( ek1_04.11.2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi gazete )

 

Konuşmacı : YMM Ercan İsmail ÜNAL Resmi Gazete Tebliğini Görüntülemek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

15 Kasım 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. İş Mahkemelerinin Yeniden Yapılandırılması ve İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sistemi ;
  7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa İlişkin Değerlendirme ve Tartışmalar


Konuşmacı : YMM Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

Sayın Platform Üyeleri,

08 Kasım 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. İzaha davet müessesesinde yapılan son değişiklikler konusunda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri.
  Konuşmacı : YMM Süleyman GENÇ 
   ek.1 _VUK-482 (25.07.2017 tarih 30134 sayılı rsmi gazete) indirmek için tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

25 Ekim 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. 6736 sayılı kanun kapsamında KV ve KDV matrah artırımında
  bulunan firmalarda risk analizi sonucuna göre KDV ve KV ile
  ilgili vergi incelemesi yapılabilir mi?

Konuşmacı : YMM Ali OLCAY

 1. Oda tarafından alınan nispi aidat hakkında görüş alınması

Sayın Platform Üyeleri,

18 Ekim 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. TFRS , KOBİ TFRS ve BOBİ FRS uygulama farkları . (29.07.2017 - 30138 Mükerrer RG)
 2. Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişiklikleri. 21.07.2017 - 30130 RG

 

Konuşmacı : YMM Ercan İsmail ÜNAL Sunum İndir

Sayın Platform Üyeleri,

11 Ekim 2017 Çarşamba günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin KARAKUM 'un
katılımıyla Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Gündemdeki KDV Reformu ve Diğer Vergi Konularında yapılan değişiklikler ve sorunların tartışılmasına devam.
  Ek1 : IYMMO-PLATFORM (1) KDV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR-4.10.2017
  Ek2 : IYMMO-PLATFORM (2) TORBA KANUN TASARISI-4.10.2017

 

Konuşmacı : YMM Talha Apak

Sayın Platform Üyeleri,

04 Ekim 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Gündemdeki KDV Reformu ve Diğer Vergi Kanunlarında yapılacak değişiklikler ve Sorunlar
  Konuşmacı : YMM Talha Apak

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

28 Eylül 2017 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saat 14:00 de
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Bekir BAYRAKDAR’ın
katılımıyla
Aylık toplantı yapılacaktır.

Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Önümüzdeki aylarda görüşülmek üzere önemli bulduğunuz konuların önerilmesi.
 2. Mesleki sorunlarımızın tartışılması.

Sayın Platform Üyeleri,

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü Yeni üyelerimize sertifika
töreni yapılacağı için toplantımız
iptal edilmiştir.
Önümüzdeki hafta Ramazan başladığı ve sonrasında yaz dönemine girildiği için
Platform Toplantılarına
Ekim 2017 ye kadar ara verilmiştir.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Sayın Platform Üyeleri,

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Yurtdışındaki Dar Mükellefe Ödenen Royalty Bedellerinin Vergilendirilmesi (ek1)

 

Konuşmacı : YMM Erdoğdu ÖZ

Sayın Platform Üyeleri,

10 Mayıs 2017 Çarşamba günü toplantımız ertelenmiştir.

Odamız tarafından 11.05.2017 Perşembe günü saat 14:00 de
Taksim The Marmara Hotel Büyük Balo Salonunda düzenlenen,
KGK Başkanı Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın da katılacağı
''Bağımsız Denetimin Kalitesinin ve Güvenirliliğinin Artırılmasına
Yönelik KGK Faaliyetleri'' konulu Panele tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Sayın Platform Üyeleri,

03 Mayıs 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Geçmiş dönemde yapılan Vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirme ve mesleki sorunlar.

 

Konuşmacı : YMM Sabri TÜMER
Oda Sekreteri

Sayın Platform Üyeleri,

26 Nisan 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. DİİB kapsamında teslimlerden dolayı teslim şartlarını ihlal eden alıcıların,
  6736 sayılı kanun kapsamında (4.madde) ödeme yapmaları halinde;
  DİİB kapsamında satış yapan imalatçıların sorumluluklarının
  devam edip etmediğinin değerlendirilmesi.

 

Konuşmacı : YMM Durmuş YILDIRAN

Sayın Platform Üyeleri,

19 Nisan 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Gündem :

 1. Yabancı şirketler adına Türkiye’deki şirketlerde çalışan ve ücreti yurt dışından
  ödenen kişilerin elde ettiği gelirin hukuki mahiyeti ve vergilendirilmesi. (ek.1)

 

Konuşmacı : YMM Nihat UZUNOĞLU

 

Sayın Platform Üyeleri,

12 Nisan 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

1.   Ekonomik büyüme ve Kentsel Dönüşüm etkisi  ile ;  Sayıları günden güne artan   Gelişen ve büyüyen Apartman ve Site yönetimlerinde yaşanan iktisadi olayların vergisel boyutları ve uygulamadaki problemler
(ek1 konu başlıkları)

                      Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ

2. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Vakfı kuruluşu hakkında  bilgilendirme

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

05 Nisan 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

1.    Bir Anonim Şirketin , tam bölünme yoluyla Anonim Şirket
olan iştirakini  devralmasının ,  TTK  Mad-379 kapsamında;
kendi paylarına sahiplilik yönünden değerlendirilmesi.

                Konuşmacı :  YMM Ayten Aslan Berik

Sayın Platform Üyeleri,

30 Mart 2017 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Şirketin kendi hissesini satın alması ve elden çıkarmasının vergisel yorumu (TTK md.379_389)

                        Konuşmacı :  YMM Ercan İsmail ÜNAL

Sayın Platform Üyeleri,

22 Mart 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Uluslararası sözleşmeler kapsamında yapılan inşaat işlerinde tevkifat uygulamaları.

                        Konuşmacı :  YMM  İsmail BEKTAŞ

 

Sözleşme 

Özelge Talebi

KDV İadesi 3. Cilt Mahmut Vural

KDV Genel Uygulama Tebliği

Vergi Dairesi Cevap Yazısı

1 - 6095 Sayılı Kanun

2 - 2010-325 Sayılı BKK

3 - 85 10191 BKK

4 - İhale Şartnamesi

5 - 5018 Sayılı Mali İdareler

6 - İstisnai Belgeler

7 - Fatura

8 - Özelge

9 - Sunum

 

Sayın Platform Üyeleri,

15 Mart 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Gelir Vergisi Beyanında sağlık ve eğitim harcama belgesi nedir?
 2. Yurt Dışında ödenen kira giderinin kira gelirinden indirilmesi mümkün müdür?
                        
                              Konuşmacı :  YMM  Ercan İsmail ÜNAL

Sayın Platform Üyeleri,

08 Mart 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol
               Konuşmacı :  YMM  Prof. Dursun ARIKBOĞA Sunum İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

Vergi haftası nedeniyle 1 Mart 2017 Çarşamba günü toplantımız ertelenmiştir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 01.03.2017 Çarşamba günü
saat 13:30 Swissotel The Bosphorus da düzenlenen
''Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm'' konulu Panele
tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

 

Sayın Platform Üyeleri,

23 Şubat 2017 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Bakanlar Kurulu Kararı ve KDV Tebliği ile Konut Teslimlerinde Geçici KDV Uygulaması
                        Konuşmacı : YMM Talha APAK

 

Sayın Platform Üyeleri,

15 Şubat 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Teşvik Mevzuatı, İndirimli Vergi Uygulamaları (örnekli sunum)
                   Konuşmacılar :  YMM Adem ÖZZAİM
                                                YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ


  Platform Örnek Çalışma

  Raporda Yer Alacak Bölüm

  2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Ve 2012/1 Sayılı Tebliğ

  15/Şubat/2017 Platform Çalışması İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Çalışması ( MÜKTEZALARLA ÇÖZÜLEN ÖZEL DURUMLAR )

  15/Şubat/2017 Platform Çalışması İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Çalışması

  Ortak Hükümler Ve Geçici Maddeler

Sayın Platform Üyeleri,

08 Şubat 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Yatırım ve Teşvik uygulamalarında son durum.
                   Konuşmacı : YMM Hüsnü ERDOĞMUŞ Sunum İçin Tıklayınız

 

Sayın Platform Üyeleri,

01 Şubat 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Odamız web sitesi hakkında bilgilendirme ve Öneriler
                         Konuşmacı : YMM Talha APAK / Web Sitesi Komisyonu Başkanı
 2. İşletmelerde gelecek dönemlerde kullanılmak üzere edinilen yedek parçalar;
         a) Amortismana tabi iktisat değeri midir? Nasıl değerlendirilmelidir.
         b) Amortismana tabi ise aktife alındığı tarihte mi yoksa monte yapıldığı tarih
               itibari ile mi amortismana ayrılır.
                                Konuşmacı : YMM Erdoğdu ÖZ

 

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

25 Ocak 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Deniz ve bunun gibi yerlerde verilen konaklama hizmetinde KDV oranı (ek1_ozelge)
                   Konuşmacı :  YMM  Ercan İsmail ÜNAL Özelge Ek

Sayın Platform Üyeleri, 
18 Ocak 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Katılmanız rica olunur.
Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 
Gündem :  

 1. Yeni Bireysel Emeklilik Sisteminin Uygulaması (BES)

                 Konuşmacılar :       YMM  Kamber KAYA Sunumu İndirmek İçin Tıklayın
                                              YMM Kemal AKSU   Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sayın Platform Üyeleri,

Hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü toplantımız ertelenmiştir.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı

Sayın Platform Üyeleri,

04 Ocak 2017 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırımlarda Yatırım Harcama Tutarının Tespiti
              Konuşmacı : YMM  Adem OZZAİM Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Ek :  Konuyla ilgili  2 adet yazı         Ek1 , Ek2
                            
7 adet özelge      Özelge 1  Özelge 2  Özelge 3  Özelge 4  Özelge 5  Özelge 6  Özelge 7 

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

28 Aralık 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. İstanbul YMM Odası Başkanı Vehbi KARABIYIK  Yeni Yıl Mesajı

2. Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırımlarda Yatırım Harcama Tutarının Tespiti
            Konuşmacı : Adem Özzaim

Ek :  Konuyla ilgili  2 adet yazı         Ek1 , Ek2
                            
7 adet özelge      Özelge 1  Özelge 2  Özelge 3  Özelge 4  Özelge 5  Özelge 6  Özelge 7 

 

Sayın Platform Üyeleri,

21 Aralık 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. YMM ‘lerin Kurumsallaşması
              Konuşmacı : YMM Zeki GÜNDÜZ

Sayın Platform Üyeleri,

15 Aralık 2016 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. YMM ‘lerin Kurumsallaşması ve Sorunları
  (Serbest Kürsü)

Sayın Platform Üyeleri,

07 Aralık 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Matrah aşındırılması ve kar aktarımları (BEPS)
        Konuşmacılar :  YMM  Dr. İhsan Veysi SEVİĞ
                                  YMM  Arif AYTULUN Sunumu İndir

Sayın Platform Üyeleri,

30 Kasım 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. 2017 yılı Asgari Ücret Tarifesinin görüşülmesi

Sayın Platform Üyeleri,

23 Kasım 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Vergi İncelemesinde Hukuki Sınırlar ve Mükellef Hakları (YMM Süleyman GENÇ)

Sayın Platform Üyeleri,

17 Kasım 2016 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Elektronik deftere yurt dışından kayıt yapılması ve defterin yurt dışında tutulması ile ilgili sorunlar. (YMM Ercan İsmail Ünal)

Sunumu İndirmek İçin Tıklayın

Sunum Eki Berat
 

Sayın Platform Üyeleri,

09 Kasım 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. Elektronik deftere yurt dışından kayıt yapılması ve defterin yurt dışında tutulması ile ilgili sorunlar. (YMM Ercan İsmail Ünal)
 2. Elektronik defterin 3 aylık sürelerde yazdırılmasında ve KDV iadelerinde ortaya çıkan sorunlar (YMM Ali Olcay)

 

Sayın Platform Üyeleri,

02 Kasım 2016 Çarşamba günü toplantımız 16.00-18.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. İflas Ertelemesi ve Konkordato ile ilgili yapılan son düzenlemelerin tartışılması.

 

Sayın Platform Üyeleri,

26 Ekim 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

 1. VUK ’nunda yapılan ‘’İZAHATA DAVET’’ düzenlemesi ile ilgili hazırlanan raporun ve sizlerin görüşlerinin tartışılması
 2. YMM ’lerin güncel sorunlarının tartışılması

 

Sayın Platform Üyeleri,

19 Ekim 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

Gündem : 

1. 6728 sayılı kanun. ( Ek.1 Konuyla ilgili özet Çalışma )

Sayın Platform Üyeleri,

12 Ekim 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Katılmanız rica olunur.

Saygılarımla.

Sabri TÜMER
Platform Başkanı 

 

Gündem :  

 1. 6736 sayılı kanun.

 2. Gelecek toplantılarda gündeme alınacak konular.

 3. Dilek ve temenniler.

Sayın Platform Üyeleri,

05 Ekim 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Toplantı sonrası yemek servisi olacaktır.

 

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK

Başkan 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Açılış.
 2. 6736  ve 6728 sayılı kanunlar

 

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

04 Mayıs 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 1. Yerli ve Yabancı Bandralı Gemilerin KDV Uygulamasında Uluslararası Seferde Bulunması Kavramı
 2. Hakem heyetine gidilen ihtilaflı alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırılabilir mi? EK2 
 3. Gelir Vergisinden istisna olan ücret unsurları üzerinden ödenen SGK primleri matrahtan düşülebilir mi? EK3

Sayın Platform Üyeleri,

27 Nisan 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1.  Turizm işletmelerinde sorumlu sıfatı ile ödenen KDV
 2. Yerli ve Yabancı Bandralı Gemilerin KDV Uygulamasında Uluslararası Seferde Bulunması Kavramı

Sayın Platform Üyeleri,

20 Nisan 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1.  Kiralık İşçi Uygulaması Bağlamında Çalışma Hukukunda Güncel Gelişmeler ( ek1 )
 2. Yerli ve Yabancı Bandralı Gemilerin KDV Uygulamasında Uluslararası Seferde Bulunması Kavramı

Sayın Platform Üyeleri,

13 Nisan 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Turizm işletmelerinde sorumlu sıfatı ile ödenen KDV  konusu önümüzdeki haftaya ertelenmiştir.
Yeni Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Yerli ve Yabancı Bandralı Gemilerin KDV  Uygulamasında Uluslar arası Seferde Bulunması Kavramı
 2. MTV’si minibüs olarak tarh edilen aracın KDV’si indirilebilir mi?

Sayın Platform Üyeleri,

06 Nisan 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İflas ertelemesi ; sunum ve değerlendirme   ek1
 2. 6676 sayılı kanunla; Ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi, değelendirilmesi ve değişiklikler

Sayın Platform Üyeleri,

30 Mart 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 1. Amortismana tabi mallarda sigorta tazminatının VUK 329’a göre değerlendirilmesi
 2. Turizm işletmelerinde sorumlu sıfatı ile ödenen KDV    Ek1 

Sayın Platform Üyeleri,

24 Mart 2016 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.
 

Saygılarımla.


Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı sunumu ve değerlendirilmesi
 2. Amortismana tabi mallarda sigorta tazminatının VUK 329’a göre değerlendirilmesi

Sayın Platform Üyeleri,

16 Mart 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İkale sözleşmesi ile iş akdinin sona erdirilmesi halinde kıdem tazminatında stopaj uygulaması
 2. Amortismana tabi mallarda sigorta tazminatının VUK 329’a göre değerlendirilmesi

Sayın Platform Üyeleri,

09 Mart 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:

 1. 2015 takvim yılı Gelir Vergisi Beyanı ile ilgili sunum    ( Ek1_Sunum )
 2. Amortismana tabi mallarda sigorta tazminatının VUK 329'a göre değerlendirilmesi
 3. İkale sözleşmesi ile iş akdinin sona erdirilmesi halinde kıdem tazminatında stopaj uygulaması

 

Sayın Platform Üyeleri,

02 Mart 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Meslek Mensuplarının MASAK ile ilgili bildirim yükümlülükleri hakkında sunum  (ek1-a , ek1-b)
 2. Geçici Verginin ödenmediği halde mahsubunda ceza uygulaması mümkün müdür?
 3. Amortismana tabi mallarda sigorta tazminatının VUK 329’a göre değerlendirilmesi

Sayın Platform Üyeleri,

24 Şubat 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır..

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Sabit Değerler Yenileme Fonu hakkındaki tartışmalı hususlar ve farklı iki müktezanın görüşülmesi.
 2. Geçici Verginin ödenmediği halde mahsubunda ceza uygulaması mümkün müdür ?

Ek1

Sayın Platform Üyeleri,

18 Şubat 2016 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Sosyal Güvenlik mevzuatındaki güncel gelişmeler ve sunum
 2. Sabit Değerler Yenileme Fonu hakkındaki tartışmalı hususlar ve farklı iki müktezanın görüşülmesi

EK1

Sayın Platform Üyeleri,

10 Şubat 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Kat karşılığı inşaat işlerinde emsal bedel tartışmaları
 2. Vergi Usul Kanunu Tasarısı Ek1

Sayın Platform Üyeleri,

03 Şubat 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Vergi Usul Kanunu Taslağının açıklanması ve tartışılması Ek1

 

Sayın Platform Üyeleri,

28 Ocak 2016 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İnşaat  işlerinde, geçici kabul ve emsal bedel tartışmaları.

Sayın Platform Üyeleri,

20 Ocak 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İnşaat  işlerinde, işin bitim tarihi ve emsal bedel gibi sorunlar.

 

Sayın Platform Üyeleri,

13 Ocak 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Kat karşılığı inşaat  işlerinde, yapı denetim hizmet bedeli ve 2B bedeli gibi masrafların gider kaydı.
 2. Kat karşılığı inşaat  işlerinde, işin bitim tarihi ve diğer sorunlar.

Sayın Platform Üyeleri,

06 Ocak 2016 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İhraç kayıtlı satışlarda ve DİİB kapsamında iade tutarının tespitinde yeni uygulama (ek1)
 2. Kat karşılığı inşaat  işlerinde işin bitim tarihi, yapı denetim hizmet bedeli ve 2B bedeli gibi masrafların gider kaydı.

Sayın Platform Üyeleri,

30 Aralık 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İhraç kayıtlı satışlarda ve DİİB kapsamında iade tutarının tespitinde yeni uygulama (ek1)
 2. Kat karşılığı inşaat  işlerinde işin bitim tarihi, yapı denetim hizmet bedeli ve 2B bedeli gibi masrafların gider kaydı.

Sayın Platform Üyeleri,

23 Aralık 2015 Çarşamba günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik (ek.1)
 2.   Nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı (ek.2)

Sayın Platform Üyeleri,

16 Aralık 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı Ek1

Sayın Platform Üyeleri,

09 Aralık 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. SGK ve iş hukuku mevzuatındaki gelişmeler ve sunum Sunumu Indirin
 2. Nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı Ek1

 

Sayın Platform Üyeleri,


03 Aralık 2015 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Bölgesel teşvikli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması (ek2a, ek2b)
 2. Nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı

Sayın Platform Üyeleri,

25 Kasım 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca elekronik tebligat hakkında sunum ve görüşmeler
 2. Bölgesel teşvikli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması (ek2a, ek2b)
 3. Nakit sermaye artışlarında indirim uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı

Sayın Platform Üyeleri,

18 Kasım 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Kürk ve Kürk aksesuarlar ihracatında ÖTV sorunları. (ek1)
 2. Bölgesel teşvikli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması (ek2a, ek2b)
 3. İhraç kayıtlı satışlarda iade tutarının tespitinde yeni uygulama (ek3)
 4. Kat karşılığı inşaat  işlerinde yapı denetim hizmet bedeli ve 2B bedeli gibi masrafların gider kaydı.

Sayın Platform Üyeleri,

11 Kasım 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
 

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1. Kürk ve Kürk aksesuarlar ihracatında ÖTV sorunları.
 2. Aynı dönemde ihraç kayıtlı satış ve ihracat yapan ve ayrı teminat mektuplarıyla iade alan mükellefin ihraç kayıtlıdan fazla, ihracattan az KDV iadesi alması durumunda fazla kısım için cezalı tarhiyat yapılması ( mahsuplaşmanın kabul edilmemesi)

Sayın Platform Üyeleri,

04 Kasım 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Solonunda  yapılacaktır.
 

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 1.  Adi Ortaklık Payının Satışı Halinde Vergileme. Ek1
 2.   Kürk ve Kürk aksesuarlar ihracatında ÖTV sorunları.

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

22 Ekim 2015 Perşembe günü toplantımız 11.00-13.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Solonunda  yapılacaktır.
Saat 14:00 de Aylık toplantı başlayacaktır.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir: 

 • İndirimli orana tabi işlemlerdeki KDV İadesinde Ciro Primlerinden kaynaklanan sorunlar

            

 1. Ciro piriminin niteliği ve vergiyi doğuran olay
 2. Ciro piriminde dönemden kaynaklanan sorunlar
 3. Yurt dışından elde edilen ciro primleri
 4. YMM’nin sorumluluğu

Sayın Platform Üyeleri,
 
14 Ekim 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Solonunda  yapılacaktır.
 
Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı
 
Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  
 • İndirimli orana tabi işlemlerdeki KDV İadesinde Ciro Primlerinden kaynaklanan sorunlar
1-     Ciro piriminin niteliği ve vergiyi doğuran olay
2-     Ciro piriminde dönemden kaynaklanan sorunlar
3-     Yurt dışından elde edilen ciro primleri
4-     YMM’nin sorumluluğu

Sayın Platform Üyeleri,

07 Ekim 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
Odamızda 3.Kat Konferans Solonunda  yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın Bayramını kutlarım.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Son Platform toplantısından buyana mevzuattaki gelişmelerin değerlendirilmesi
 2. Ciro pirimi faturalarında KDV ile ilgili sorunlar

Sayın Platform Üyeleri,

03 Haziran 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Vergi usul kanununa göre cezalarda tekerrür.  (Ek.1)

Sayın Platform Üyeleri,

27 Mayıs 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Vergi usul kanununa göre cezalarda tekerrür. (Ek.1)
 2. AIHM Kararına göre Vergi cezası ve hürriyeti bağlayıcı cezanın bir arada uygulanıp uygulanamayacağı.

Sayın Platform Üyeleri,

20 Mayıs 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Ücret Tarifesi Çalışma Komitesi Raporunun Değerlendirilmesi (Ek.1)

Ek.1 indirmek için tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,

13 Mayıs 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Katılım Bankalarının mal alım satımı yapmaları nedeniyle faturalanıcak mal bedeli, kar payı, KDV, BSMV sorunları nasıl çözülecek. (Ek.1)

Ek.1 indirmek için tıklayınız

 

 

 

 

Sayın Platform Üyeleri,

06 Mayıs 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

1.   Kazanılan davalarda; Avukatlık ücretleri için kesilecek makbuzların muhatabı kimdir ?

2.     Katılım Bankalarının, mevzuat açısından mal alım satımı yaptıkları kabul edilmektedir.
Buna göre:
- Fatura
- Mal bedeli
- Kar payı
- Kdv
- BSMV
sorunlarının topluca tartışılması

 

29 Nisan 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. 
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

1.     Arsa karşılığı inşaat işlerinde yüklenici tarafından arsa sahibine teslim sırasındaki KDV hakkında, Vergi Mahkemesi Kararının irdelenmesi.  (Ek.1, Kk.2)

Sayın Platform Üyeleri,

22 Nisan 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Arsa karşılığı inşaat işlerinde yüklenici tarafından arsa sahibine teslim sırasındaki KDV hakkında,
  Vergi Mahkemesi Kararının irdelenmesi.  (Ek.1, Kk.2)

İlave Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Serbest bölgede faaliyette bulunan şahıs şirketlerinin sermaye şirketine devri veya dönüşmesi halinde istisna uygulaması. (Ek1)
 2. Şirket tarafından fiilen kullanılan ancak yasal sorunlar nedeniyle tapu kaydı devredilemeyen binalarda amortisman uygulaması. (Ek2)

Sayın Platform Üyeleri,

15 Nisan 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır.
Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Temsile yetkisi olmayan limited şirket ortağına V.U.K 359’uncu madde uyarınca işlem yapılması.
 2. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu hakkında Anayasa Mahkemesi kararı

Sayın Platform Üyeleri,

08 Nisan 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Kısmi Bölünme işleminde bölünen şirket hisselerinin iktisap tarihi ve vergileme.
 2. Temsile yetkisi olmayan limited şirket ortağına V.U.K 359’ uncu madde uyarınca işlem yapılması.

Sayın Platform Üyeleri,

01 Nisan 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Arsa Karşılığı inşaat (Kentsel Dönüşüm) işlerinde KDV
 2. Gelir Vergisi Madde 89/13 e Göre Türkiyede Yerleşmiş Olmayan kişiler için Kazançtan İndirim. ( ek.2)

Ek.2 indirmek için tıklayınız.     

Sayın Platform Üyeleri,

25 Mart 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Torba Kanunu teklifi   
 2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 20.Şubat.2015 tarihinde yayınlanan  yönergeler

Sayın Platform Üyeleri,

18 Mart 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

1.       Takdir komisyonu sevk, vergi incelemesi ve zaman aşımı ilişkisi.

               ·         İbraz süresi dolduktan sonra bir şekilde ibraz edilen defter ve belge üzerinden yapılacak tespitler, yapılacak tarhiyata dayanak olabilir mi?

               ·         Vergiler için takdire sevk işleminin yapılması, cezalar için de ayrı bir sevk yapılmadan otomatik olarak zamanaşımı süresini uzatır mı?

2.       Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 20.Şubat.2015 tarihinde yayınlanan  yönergeler

 

Sayın Platform Üyeleri,

11 Mart 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

1.       Takdir komisyonu sevk, vergi incelemesi ve zaman aşımı ilişkisi.

               ·         İbraz süresi dolduktan sonra bir şekilde ibraz edilen defter ve belge üzerinden yapılacak tespitler, yapılacak tarhiyata dayanak olabilir mi?

               ·         Vergiler için takdire sevk işleminin yapılması, cezalar için de ayrı bir sevk yapılmadan otomatik olarak zamanaşımı süresini uzatır mı?

2.       Kısmi Bölünme işleminde bölünen mal miktarının tescilli sermayeden fazla olması halinde A.Ş. hisse devrinde vergilendirme

Sayın Platform Üyeleri,

04 Mart 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Takdir komisyonu sevk ve zaman aşımı ilişkisi

Sayın Platform Üyeleri,

Odamızda devam eden tadilat nedeniyle 25 Şubat 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Sermaye transfer arttırımında işletmeye konulan değelerin kurum matrahına dahil edilmesi (Ek)

Ek. Yazıyı indirmek için tıklayınız

Sayın Platform Üyeleri,
Hava koşulları nedeniyle 18 Şubat 2015 Çarşamba (Yarıntoplantısı ertelenmiştir.
Bilgilerinize.
Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Platform Üyeleri,

Odamızda devam eden tadilat nedeniyle 18 Şubat 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisi olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Takdir komisyonu sevk ve zaman aşımı ilişkisi

Sayın Platform Üyeleri,

Odamızdaki tadilat nedeniyle 11 Şubat 2015 Çarşamba günü toplantımız 12.00-14.00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde (eski Ticaret Odası ) yapılacaktır. Toplantıdan sonra öğle yemeği servisimiz olacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 1. Çalışma gruplarının oluşumunun değerlendirilmesi
 2. Bağımsız Denetim yeni kriterleri
 3. Takdir komisyonu sevk ve zaman aşımı ilişkisi

Platform Üyelerinin dikkatine;

04.02.2015 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında Odamızda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda emlak vergisi muafiyetinin yasanın değiştirilmesi sonucu değerlendirilmesi.   ( 2863 sayılı kanunun 11 ve 22. maddeleri ile Emlak Vergisi Kanunu 30. maddesine göre değerlendirme )

Platform Üyelerinin dikkatine;

28.01.2015 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Defter ve belgelerin süresinden sonra ibrazı halinde ortaya çıkan vergisel durumlar
 2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda emlak vergisi muafiyetinin yasanın değiştirilmesi sonucu değerlendirilmesi.

Platform Üyelerinin dikkatine;

21.01.2015 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. 3.YMM Denetim ve Tasdik Sempozyumu Genel Değerlendirmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

14.01.2015 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Daha önceden sermayeye eklenen kar ve kazançların, sermaye azaltılması veya tasfiye durumunda doğuracağı vergisel sonuçlar 

Ek-1 indirmek için tıklayınız        Ek-2 indirmek için tıklayınız         Ek-3 indirmek için tıklayınız 

Platform Üyelerinin dikkatine;

07.01.2015 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. 3.YMM Denetim ve Tasdik Sempozyumu Genel Değerlendirmesi
 2. Daha önceden sermayeye eklenen kar ve kazançların, sermaye azaltılması veya tasfiye durumunda doğuracağı vergisel sonuçlar  ( Ek-1 )

Ek-1 indirmek için tıklayınız

 

Platform Üyelerinin dikkatine;

31.12.2014.Çarşamba günü  yılbaşı nedeniyle Platform toplantısı yapılmayacaktır.
7.Ocak.2015.Çarşamba toplantısının gündemi bilahare bildirilecektir.

2015 yılının ; gerek  mesleğimiz , gerekse  ülkemiz açısından daha ileri ve daha olumlu
kazanımlarla sonuçlanması en büyük arzumuzdur.
Tüm meslektaşlarıma  sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

İyi yıllar!

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Platform Üyelerinin dikkatine;

24.12.2014 Çarşamba günü Platform 11.00--13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Saat 14:00 de aylık toplantı yapılacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. E-defter  Taslağının  görüşülmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

17.12.2014 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Meslekle ilgili giderlerin ( Oda aidatı, mühür, eğitim, vs… ) vergisel yönden değerlendirilmesi
 2. Tasfiye halindeki şirketlerde Öz Sermaye unsurlarının vergisel yönden değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

10.12.2014 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Kdv Uygulama Genel Tebliği ile ilgili yürürlük hakkındaki tartışmaların değerlendirilmesi
 2. Meslekle ilgili giderlerin ( Oda aidatı, mühür, eğitim, vs… ) vergisel yönden değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

03.12.2014 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. Mal ve hizmet tesliminden önce kesilen faturalar
 2. Kdv Uygulama Genel Tebliği ile ilgili yürürlük hakkındaki tartışmaların değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

26.11.2014 Çarşamba günü Platform 12.00--14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. e-Defter ile ilgili muhtemel sorunlar
 2. Mal ve hizmet tesliminden önce kesilen faturalar

Platform Üyelerinin dikkatine;

19.11.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura .

Platform Üyelerinin dikkatine;

12.11.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. GVK ücret tanımındaki  '' her türlü menfaat'' kavramının hizmet akdi kapsamında değerlendirilmesi
 2. KDV uygulama tebliği  değişiklikleri

Platform Üyelerinin dikkatine;

29.10.2014 Çarşamba günü Bayram nedeni ile Platform yapılmayacaktır.

05.11.2014 Çarşamba günü Platform 11.00 - 13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacak, saat 14:00 – 18:00 arasında Aylık toplantı olacaktır.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

1. 6552 sayılı yasa

1.1. C/H netleştirilmesi

1.2. Özel hesap dönemi

2. KGK düzenlemeleri

3. KDV uygulama tebliği değişiklikleri

-- 
İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İstiklal Cad. No:146 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel:(0212)2516090 Fax:(0212)2516050
e-mail:istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr
Web:www.istanbulymmo.org.tr

Platform Üyelerinin dikkatine;

22.10.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. 6552 sayılı Yasa:
  a) kar dağıtımı özelgesi
  b) ihtilaflı alacaklarda kesinleşme
  c) özel hesap dönemi
 2. KGK  bağımsız denetim tebliği
 3. KDV Genel Uygulama Tebliğindeki değişiklikler

ekler:
a) özelge
b) Ankara YMM odası görüşü

Platform Üyelerinin dikkatine;

15.10.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 1. 6552 yasaya göre ortaklar cari hesabının tartışılması
 2. GVK ücret tanımındaki  '' her türlü menfaat'' kavramının hizmet akdi kapsamında değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

04.06.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 • Denetim Standartlarının değerlendirilmesi ve komite oluşturulması
 • Vergi Affı tekliflerinin değerlendirilmesi  

Platform Üyelerinin dikkatine;

29.05.2014 Perşembe günü Platform 11:00 - 13:00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 
Saat 14:00 de Aylık Panel vardır.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 • KDV Uygulama Genel Tebliği  

Platform Üyelerinin dikkatine;

21.05.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 • Son düzenlemeler ışığında KDV kanundaki  taşınmaz satış istisnası  şartlarının tartışılması
 • Şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkulun “sat-geri kiralama” yöntemi ile finansal kiralama şirketine devrinden sağlanan finansmanın grup şirketine aynen kullandırılmasının vergisel boyutu. (Ek.1)

Ek.1 indirmek için tıklayınız

Platform Üyelerinin dikkatine;

14.05.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 • KDV Uygulama Tebliği kapsamında gayrimenkul kiralaması yapan işletmelerin 17/4-r maddesine göre istisna karşısındaki durumu

Platform Üyelerinin dikkatine;

08.05.2014 Perşembe günü Platform 11.00 - 13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı 

Gündem :

 • Ötv 34 No.lu tebliğin tartışılması
 • KDV Yeni Birleştirilmiş tebliğ ile ilgili hususlar

 

Platform Üyelerinin dikkatine;

30.04.2014 Çarşamba günü Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Bilgilerinize.

Saygılarımla
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • 34 Seri Nolu ÖTV Genel tebliği
 • VUK ve TFRS/UFRS açısından değerleme hükümleri farkları 2.Bölüm

Platform Üyelerinin dikkatine;

23.04.2014 Çarşamba günü platform toplantısı resmi tatil nedeniyle gerçekleştirilmeyecektir. 30.04.2014 Çarşamba günü yaplacak toplantı gündemi daha sonra bildirilecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar dilerim.

Saygılarımla.

Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Platform Üyelerinin dikkatine;

16.04.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • Örtülü sermaye sayılan unsurlar için ödenen KDV’nin indirimi konusu
 • Kira geliri elde eden emeklilerde Emlak Vergisi İstisnası uygulaması

Platform Üyelerinin dikkatine;

09.04.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

 

Gündem :

 • VUK  Bilançosundan  Bağımsız Denetim sonrası TFRS Bilançosuna geçişin uygulamalı örneği,
 • Emeklilerde Emlak Vergisi İstisnasına kira geliri etkisi,

Platform Üyelerinin dikkatine;

02.04.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

 

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

 

Gündem :

 1. Ferdi  işletmenin sermaye şirketi haline gelmesi halinde yıllara yaygın inşaat işlerinin bitim tarihi
 2. Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının GMSİ mesken istisnasında (GVK md.21)  gelir kabul edilmesi açısından 286 no.lu tebliğin değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

26.03.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • ÖTV tebliğlerinde yapılan değişiklikler

Platform Üyelerinin dikkatine;

19.03.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • 6518 sayılı kanunla; KV kanununa eklenen madde 5-b ve KDV kanununa eklenen 17.maddenin 4.fıkrasının (z).bendi
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen yazılımların değerlendirilmesi

Platform Üyelerinin dikkatine;

13.03.2014 Perşembe günü yapılacak Platform 11.00 - 13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • Odamızın yeni web sitesinin sunumu ve öneriler
 • 6518 sayılı kanunla; KV kanununa eklenen madde 5-b ve KDV kanununa eklenen 17.maddenin 4.fıkrasının (z).bendi
 • Yurtdışı inşaatın kapsamı

Platform Üyelerinin dikkatine;

05.03.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • Gayrimenkullerin değerlendirilmesi sonucu pasifte oluşan fonların sermayeye eklenmesi veya diğer şekillerde kullanılmasının değerlendirilmesi
 • 6518 sayılı kanunla; KV kanununa eklenen madde 5-b ve KDV kanununa eklenen 17.maddenin 4.fıkrasının (z).bendi

Platform Üyelerinin dikkatine;

26.02.2014 Çarşamba günü yapılacak Platform 12.00 - 14.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize.

Saygılarımla.
Vehbi KARABIYIK
Platform Başkanı

Gündem :

 • Gayrimenkullerin asliye ticaret mahkemelerince değerlendirilerek sermayeye eklenmesi hakkındaki mukteza
 • 6518 sayılı kanunun mesleğimizi ilgilendiren hükümleri

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr