10 Ocak 2019, Perşembe
3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru
10 Ocak 2019, Perşembe
2018 Yılı Faal Mükellef Sayıları
10 Ocak 2019, Perşembe
2019 Kıdem Tazminatı Tavanı
7 Ocak 2019, Pazartesi
Enflasyon Rakamları Aralık 2018 – Yİ-ÜFE
7 Ocak 2019, Pazartesi
Enflasyon Rakamları Aralık 2018 – TÜFE
7 Ocak 2019, Pazartesi
2019 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
7 Ocak 2019, Pazartesi
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
7 Ocak 2019, Pazartesi
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
19 Aralık 2018, Çarşamba
7155 Sayılı Kanun – Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
19 Aralık 2018, Çarşamba
Elektronik Tebligat Uygulaması Başlıyor
19 Aralık 2018, Çarşamba
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)
3 Aralık 2018, Pazartesi
KARS-ANİ-ÇILDIR-SARIKAMIŞ-ERZURUM Gezisi (14-17 Ocak 2019)
7 Kasım 2018, Çarşamba
17-26 KASIM 2018 (3.DÖNEM) YMM SINAVI HK
6 Kasım 2018, Salı
İhracat Genelgesi Yayım Nüshası
1 Haziran 2017, Perşembe
Tam Tasdik Rapor Teslimi Hakkında
2 Kasım 2018, Cuma
ÖTV ve KDV Oranları İle Tapu Harçlarında İndirim
2 Kasım 2018, Cuma
2017 En Fazla Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyan Eden Mükellef Listesi
24 Eylül 2018, Pazartesi
Denetçiler için Sürekli Eğitim Yeni Raporlama Formatları
12 Eylül 2018, Çarşamba
Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı
24 Eylül 2018, Pazartesi
Trakya Üniversitesi/Muhasebe-Finans-Denetim Sempozyumu 1 - 4 Ekim 2018
19 Eylül 2018, Çarşamba
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu
7 Eylül 2018, Cuma
Şirketlerin Denetime Tabi Olma Durumlarını Sorgulama
7 Eylül 2018, Cuma
Kar Payı Avansı Dağıtımı
13 Temmuz 2018, Cuma
Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Değişiklikler ve Örnek Hesaplamalar
2 Temmuz 2018, Pazartesi
23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete
22 Haziran 2018, Cuma
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi - 13-14 Kasım 2018
22 Haziran 2018, Cuma
7143 Sayılı Kanun İle İlgili Duyuru Metni
Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr