26 Mayıs 2017, Cuma
Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yonetmelik-Kule Nasel ve Kule Zemin Bağlantı Elemanları
26 Mayıs 2017, Cuma
Odamız Yeni Meslek Mensupları İle Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı (24 Mayıs 2017)
24 Mayıs 2017, Çarşamba
7020 Kanun Numaralı Yeni Af Kanunu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 Şubat 2017, Pazartesi
KDV Komisyonu Çalışmalarına Başlamıştır
21 Şubat 2017, Salı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 28. Vergi Haftası Panel Etkinliği
24 Mayıs 2017, Çarşamba
26 Mayıs 2017 13:30 - 18:00 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü Fazıl Say Konferans Salonu
23 Mayıs 2017, Salı
17 Mayıs 2017 İstac Eğitimleri Odamızda Gerçekleştirilen Eğitimlerin Sunumları
9 Mayıs 2017, Salı
Vergi Yapılandırmasında 1. Taksiti Ödememiş Olanlar için Son Şans! 1. ve 2. Taksiti Birlikte Ödeyin, Yapılandırmanız Bozulmasın. Son Gün 31 Mayıs 2017
7 Şubat 2017, Salı
İstanbul YMM Odası Türk Halk Müziği Etkinliği
3 Şubat 2017, Cuma
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
5 Mayıs 2017, Cuma
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)
28 Nisan 2017, Cuma
İstanbul YMMO ve DenizBank işbirliğiyle Oda üyesi tüm Yeminli Mali Müşavirlerimize Afili Bankacılık hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki ayrıcalıklar sunulacaktır.
3 Şubat 2017, Cuma
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3 Şubat 2017, Cuma
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)
21 Mart 2017, Salı
25 Mart - 3 Nisan 2017 (1.Dönem)YMM Sınav Programı
22 Mart 2017, Çarşamba
Vergi Şeffaflığı Sempozyumu Programı
3 Şubat 2017, Cuma
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
5 Mayıs 2017, Cuma
Aras Kargo ile olan sözleşmemiz 2017 yılında yenilenmiştir.
21 Nisan 2017, Cuma
1-10 Temmuz 2017 2.Dönem YMM Sınavı için Son başvuru 08 Mayıs 2017
30 Ocak 2017, Pazartesi
Vehup II. Yıllık Kongresi
30 Ocak 2017, Pazartesi
6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ
10 Nisan 2017, Pazartesi
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Yabancılara Mülk Satışı İstisnası)
10 Nisan 2017, Pazartesi
SMMM ve YMM Genel Tebliği (YMM Raporlarında E-Defter, E-Beyan)
27 Ocak 2017, Cuma
6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertelenmesine İlişkin Yönetici Özeti
13 Ocak 2017, Cuma
KDV iadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemler için İlgili E-Defter Beratlarının Oluşturulmuş olmasının aranıp aranmayacağı
21-30 Mart 2015 1.Dönem YMM Sınav Programı
12 Ocak 2017, Perşembe
Karşıt İnceleme Sınırı Hakkında
24 Mart 2017, Cuma
KDV iadesi raporu duzenlenen donemlere iliskin e-defter berat uygulaması
30 Mart 2017, Perşembe
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
3 Şubat 2017, Cuma
Ticaret Sicil Harçları Hk.
3 Şubat 2017, Cuma
Odamız Halk Korosu 1.Yılını Tamamladı
30 Mart 2017, Perşembe
2016/1 Seri No. lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi
3 Şubat 2017, Cuma
2017 MAKTU AİDATI
15 Mart 2017, Çarşamba
Bakanlar Kurulu Kararı Damga Vergisi Kanunu
20 Nisan 2017, Perşembe
41. İktisatçılar Haftası - Krizin Yansımaları : İktisat, Siyaset, Adalet
Tesbit Komisyonu Kararı 2017 Yılı Agari Ücret Belirlenmesi
2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
27 Ocak 2017, Cuma
6770 Sayılı Kanun (Sicil Affı ve Yeniden Yapılandırmayı Kapsayan) Kanun Resmi Gazetede yayınlandı
8 Mart 2017, Çarşamba
6824 S.Kanun-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getirildi
Türmob / 2016 Yılı Sınav Takvimi
YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
8 Mart 2017, Çarşamba
YMM Bilgi Verme Yazıları Hk. YMM Odaları Ortak Duyuru Metni
19.03.2014 İTO Semineri
21.03.2014 Modav Çalıştayı
15 Şubat 2017, Çarşamba
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliği (Seri No: 11)
8 Mart 2017, Çarşamba
İnşaatlarda KDV iadeleri
2014 YMM 1. Dönem Sınavı
Gelir Vergisi Beyanname Dönemi Başladı
1 Mart 2017, Çarşamba
İst. Tic. Ünv. Lisansüstü Programları
17 Şubat 2017, Cuma
Türmob SGK Sorunları Hakkında
Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi
25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
11 Şubat 2017, Cumartesi
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478)
13 Şubat 2017, Pazartesi
Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
9 Şubat 2017, Perşembe
Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
435 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.
3 Şubat 2017, Cuma
2017/97590 Sayılı BKK ile bazı KDV, ÖTV ve Damga Vergisi
24 Kasım 2016, Perşembe
1 Ocak 2017 'den itibaren SGK Tavanı Yükseltildi
e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru
Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Varlık Barışı 30 Haziran 2017 ye Kadar Uzatıldı
20 Şubat 2017, Pazartesi
1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı.
16 Şubat 2017, Perşembe
18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı.
2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı.
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi
Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinin Bedellerinin Yeniden Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
3-12 Mayıs 2014 1.Dönem YMM Sınav Programı
İstanbul Ticaret Odası ''Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı''
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı
KDV Genel Uygulama Tebliği Yayınlandı
Tam Tastik Raporları verilme dönemi başladı
Yeni Vergi ve SGK Affı ile ilgili Torba Kanun Teklifi
Aras Kargo Sözleşmesi
Münfesih Durumdaki Şirketlerin Terkin ve Kapanış İşlemleri
Suç Gelirlerinin Aklanması Tebliğinde Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Hk.
İstanbul Valiliği Gazze'ye Yardım Kampanyası
İTO / E-Belge Uygulaması
18-27 Ekim 2014 2.Dönem YMM Sınavı
6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete
2015 yılı için Adalet Komisyonu Bilikişi Başvuru Duyurusu
21 Şubat 2017, Salı
İTO Toplantı Duyurusu
3.Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Ve Tasdik Sempozyumu
6563 SAYILI KANUN
KGK Kurul Kararı
Bağımsız Denetçi Mühürü için Gerekenler
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Tebliğ
TMS Tebliğ 12.11.2014 Resmi Gazete
Eğitim Duyurusu
“e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ...
İTO Duyurusu
Başkent Ünv. / KGK Bağ.Den. Eğitimleri
Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2015 SÖZLEŞME TESLİMLERİ
Ankara YMM Odası Ocak-Nisan 2015 Konferans Programı
İTO Toplantı Duyurusu / Zümre Toplanısı Daveti
MAL BEYANI
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Tapu Müdürlüğünden Yeminli Mali Müşavirlere Bilgi ve Belge Verilmesi
Süleyman Demirel Ünv. Eğitim Bildirme Yazısı
İTO / Mobil Hizmet Duyurusu
3568 Uygulama Genel Tebliğ Taslağı ile ilgili YMM Odaları Ortak Görüşü
İTO E-Belge Hk.
6637 sayılı Torba Kanunu
Ankara YMM Odası Mart-Haziran 2015 Konferans Programı
Gelir İdaresi BaşkanlığıI Tanıtım Filmi
Iktısat Fakultesi Mezunlari Cemiyeti 39. İktisatçılar Haftası
20 Şubat 2017, Pazartesi
İTO Toplantı Duyurusu / SGK ve İŞKUR da yeni düzenlemeler
E-Fatura ve E-Defter Kapsamı Genişliyor
25 Temmuz - 03 Ağustos 2015 II.Dönem YMM Sınav Programı
28 Kasım - 7 Aralık 2015 3.Dönem YMM Sınavı
GİB Vatan Caddesi Otopark Kullanımı
27 Nolu Tebliğ Kapsamındaki Güncel Tutarlar
GİB / KDV İade Rehberi
2016 yılı için Adalet Komisyonu Bilikişi Başvuru Duyurusu
Türmob Sirküler / Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı
UluslararasıI Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri
35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu
İstanbul Tic.Ünv. Genel İngilizce Eğitimi
Marmara Mezunlar Derneği Söyleşi Duyurusu
Türmob Sirküler / 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı
E-tebligat Uygulaması Tanıtımı
Ankara YMM Odası 2015-2016 Konferans Programı
Türmob / Suç Gelirlerinin Aklanması
30 Tem - 8 Ağu 2016 / 2.Dönem YMM Sınavı
Türmob / Suç Gelirlerinin Aklanması
İTO / E-fatura, E-defter, E-yoklama, E-tebligat, E-arşiv Semineri
Tescil Başvuruları Hakkında
Vergi Usul Kanunu Tasarısı
Türmob / Etik Eğitim 2016/1. Dönem Başvurular
TURMOB TÜRK KIZILAYI YARDIM KAMPANYASI HK
6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6663 Sayılı Kanun Yayınlandı - Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gelir Vergisi Kanun Tasarısı
İstanbul Ticaret Odası Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Hk.
Tescil Üst Yazılarının 15.02.2016 itibariyle E-imzalı Olarak verilmesi Hk.
Gelir İdaresi Başkanlığı Hazır Beyan Sistemi
Sunum ; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Gelir Vergisi Beyan Dönemi
İTO Beyanname Düzenleme Bilgilendirme Semineri
Kültür Ünv. Sempozyum (3568 Sayılı Kanuna Dair Melek Mensupları)
Türkiye XIII. Vergi Kongresi
İTO Seminer / Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ
40. İktisatçılar Haftası
Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu
Aras Kargo ile yenilenen 2016 sözleşmesi
2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi
Bakanlar Kurulunun 16/2/2016 tarih ve 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (19/03/2016)
Başkan Sezai Onaral ' ın Mesajı
İthalatçı Bilgi Formu Hakkında
Başkanın Bayram Mesajı
BASIN DUYURUSU
YMM Odalarına Kayıtlı Bulunan Şirketten ayrıca İstanbul Ticaret Odasınca munzam aidat alınamayacağı Hk.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifi / Mecliste Görüşülecek Hali
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasına dair Kanun 6728 sayı 09.08.2016 Resmi Gazete
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu / Resmi Gazetede Yayınlandı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi
Vergi Barış Paneli Programı
25 Kasım -5 Aralık 2016 (3.Dönem) YMM Sınavı
2017 Yılı İçin Hukuk Bilirkişi Başvuru İlanı
Odamız Halk Müziği Korosu Yeni Dönem Çalışmalarına Başladı
Yatırım Teşvik Belgelerinde Önemli Değişiklik Yapan Karar Resmi Gazetede Yayınlandı
6736 sayılı kanun kapsamında Oda Aidatı Borçlarının Yapılandırılması için son gün 31.Ekim.2016 dır.
Nipi Aidat 2.Taksit Ödemesi
İktisad Fakültesi Mezunları Cemiyeti 22.Ekim.Cumartesi Karıncalar Günü
Vergi Barışında Yapılandırma Başvuru Süresi 25 Kasım 2016'ya uzatıldı
GİB - KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti Yönetim Sistemi
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - 2 nolu Tebliği
Suistimal Farkındalık Semineri
6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu
2016/95/42 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin (3 Nolu) Tebliğ
Ohal Süresince İflas Erteleme
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 4(Nolu)Tebliğ
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM
KGK Hizmet Bedelinin Belirlenmesi ile ilgili kararı
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 8 Nolu Tebliği
Hazine Müsteşarlığı BES Hakkında Basın Açıklaması
Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi Sıra No :2016/2
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumlar
TBMM Sicil Affı Kanun Tasarısı
2017 Yılında Geçerli Harçlar ve Vergiler
Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:146 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr