10 Ekim 2019, Perşembe
16.10.2019 Platform Toplantısı
16 Ekim 2019, Çarşamba
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
8 Haziran 2018, Cuma
"KGK Kapsamında Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı"
2 Eylül 2019, Pazartesi
2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri – Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
2 Eylül 2019, Pazartesi
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Süre Uzatıldı
30 Temmuz 2019, Salı
Nisbi Aidat Duyurusu
24 Temmuz 2019, Çarşamba
Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı
5 Mart 2019, Salı
Yeni Binamız ile ilgili ile ilgili görseller.
3 Temmuz 2019, Çarşamba
YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Eksiklikleri Hakkında
22 Mayıs 2019, Çarşamba
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25 Temmuz 2019, Perşembe
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı
16 Mayıs 2019, Perşembe
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları
16 Haziran 2019, Pazar
Nisbi Aidat Konusunda Son Yargı Kararı
27 Mart 2019, Çarşamba
Elektronik Finansal Raporlama
4 Mart 2019, Pazartesi
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Bildirimi
4 Mart 2019, Pazartesi
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
21 Eylül 2018, Cuma
KGK Kapsamında Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı
4 Mart 2019, Pazartesi
2019 Kira Geliri Rehberi (GİB)
4 Mart 2019, Pazartesi
2019 Ticari Kazanç Rehberi (GİB)
20 Şubat 2019, Çarşamba
24 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
19 Şubat 2019, Salı
Sözleşme Teslimleri Hakkında
16 Nisan 2019, Salı
Türk Halk Müziği Korosu Konser Videoları
28 Ocak 2019, Pazartesi
2019/1.Dönem YMM Sınavı Son Başvuru 25.02.2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
30 Ocak 2019, Çarşamba
Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
28 Ocak 2019, Pazartesi
PTT Ulusal E-Tebligat Sistemine İlişkin Açıklama
30 Ocak 2019, Çarşamba
BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
28 Ocak 2019, Pazartesi
7162 Sayılı Kanun – Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28 Ocak 2019, Pazartesi
7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
28 Ocak 2019, Pazartesi
2019 Harcırah Tutarları (Yurt İçi- Yurt Dışı)
28 Ocak 2019, Pazartesi
2019 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
28 Ocak 2019, Pazartesi
2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğu
28 Ocak 2019, Pazartesi
2019 Yılı 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Hadler
22 Ocak 2019, Salı
Yerli Aksam Destekleri ve Yerli Malı Belgesi Uygulaması
11 Ocak 2019, Cuma
Uygulamalı​ Excel Eğitimi Başlamıştır
10 Ocak 2019, Perşembe
3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru
10 Ocak 2019, Perşembe
2018 Yılı Faal Mükellef Sayıları
10 Ocak 2019, Perşembe
2019 Kıdem Tazminatı Tavanı
7 Ocak 2019, Pazartesi
Enflasyon Rakamları Aralık 2018 – TÜFE
7 Ocak 2019, Pazartesi
Enflasyon Rakamları Aralık 2018 – Yİ-ÜFE
7 Ocak 2019, Pazartesi
2019 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
7 Eylül 2018, Cuma
Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitim Sistemine İlişkin Duyuru
7 Ocak 2019, Pazartesi
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
7 Ocak 2019, Pazartesi
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
7 Ocak 2019, Pazartesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
7 Ocak 2019, Pazartesi
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
19 Aralık 2018, Çarşamba
7155 Sayılı Kanun – Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
19 Aralık 2018, Çarşamba
Elektronik Tebligat Uygulaması Başlıyor
22 Haziran 2018, Cuma
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi - 13-14 Kasım 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)
22 Haziran 2018, Cuma
7143 Sayılı Kanun İle İlgili Duyuru Metni
3 Aralık 2018, Pazartesi
KARS-ANİ-ÇILDIR-SARIKAMIŞ-ERZURUM Gezisi (14-17 Ocak 2019)
7 Kasım 2018, Çarşamba
17-26 KASIM 2018 (3.DÖNEM) YMM SINAVI HK
6 Kasım 2018, Salı
İhracat Genelgesi Yayım Nüshası
2 Kasım 2018, Cuma
ÖTV ve KDV Oranları İle Tapu Harçlarında İndirim
2 Kasım 2018, Cuma
2017 En Fazla Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyan Eden Mükellef Listesi
12 Eylül 2018, Çarşamba
Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı
19 Eylül 2018, Çarşamba
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Basın Duyurusu
7 Eylül 2018, Cuma
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
7 Eylül 2018, Cuma
Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme Ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu
7 Eylül 2018, Cuma
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)
7 Eylül 2018, Cuma
Şirketlerin Denetime Tabi Olma Durumlarını Sorgulama
7 Eylül 2018, Cuma
Kar Payı Avansı Dağıtımı
7 Eylül 2018, Cuma
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15 Ağustos 2018, Çarşamba
17-26 KASIM (3.DÖNEM) YMM SINAVI HK
13 Temmuz 2018, Cuma
Hatırlatmalar (GİB)
13 Temmuz 2018, Cuma
İnteraktif Vergi Dairesi Yenilikleri
13 Temmuz 2018, Cuma
Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Değişiklikler ve Örnek Hesaplamalar
2 Temmuz 2018, Pazartesi
23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 (Asıl) Sayılı Resmî Gazete
Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr