• DUYURULAR
 • 13 Aralık Platform Gündemi
 • Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Başvuru Esasları
 • 2018 Sınav ve Eğitim Ücretleri
 • Aylık Toplantı Gündemi
 • İstanbul YMM Odası Türk Halk Müziği Korosu Etkinliği
 • 2017 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu
 • İst. Tic. Ünv. / Bireysel Finansal Planlama Eğitimi
 • Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği
 • Odamızda Bilirkişilik Eğitimleri Başlamıştır
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı
 • Elektronik Tebligat Duyurusu
 • İstanbul Aydın Ünv. İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümüne %50 Burslu Öğrenci alınacak
 • XII. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
 • 2017 Yılı Denetim Üstlenen Denetçilerin Ücretleri (KGK)
 • KGK Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı
 • İzaha Davet Uygulaması
 • KDV ve ÖTV Oranları BKK 2017/10468
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48)
 • İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin ÖTV ve KDV
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan
 • Resmi Gazete Bağımsız Denetim Hk.
 • Koromuz 2017/Temmuz-Ağustos döneminde çalışmalarına ara vermiştir.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-FATURA
 • Sosyal Sigortalar Kurumu Borç Yapılandırma
 • 2017 Yılı Tam Tasdik Raporlarının Teslimi Hakkında Duyuru
 • 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması - (7020)
 • 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair - (7020)
 • 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı
 • İthalatçı Bilgi Formunun Doldurulması Hakkında
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
 • İstac Eğitimleri Odamızda Gerçekleştirildi
 • Resmi Gazete - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
 • Denizbank Afili Bankacılık
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
 • SMMM ve YMM Genel Tebliği (YMM Raporlarında E-Defter, E-Beyan)
 • 2016/1 Seri No. lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi
 • MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
 • KDV iadesi raporu duzenlenen donemlere iliskin e-defter berat uygulaması
 • Bakanlar Kurulu Kararı Damga Vergisi Kanunu
 • YMM Bilgi Verme Yazıları Hk. YMM Odaları Ortak Duyuru Metni
 • 6824 S.Kanun-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getirildi
 • İnşaatlarda KDV iadeleri
 • Türmob SGK Sorunları Hakkında
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478)
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 • Varlık Barışı 30 Haziran 2017 ye Kadar Uzatıldı
 • 2017/97590 Sayılı BKK ile bazı KDV, ÖTV ve Damga Vergisi
 • 1 Ocak 2017 'den itibaren SGK Tavanı Yükseltildi
 • 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
 • 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:146 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr