• DUYURULAR
 • Denizbank Afili Bankacılık
 • 45 nolu Genel Tebliği
 • Kanun Tasarısı - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
 • Tem.2017 YMM Sınavı için Son başvuru 08 Mayıs 2017
 • 41. İktisatçılar Haftası - Krizin Yansımaları : İktisat, Siyaset, Adalet
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Yabancılara Mülk Satışı İstisnası)
 • SMMM ve YMM Genel Tebliği (YMM Raporlarında E-Defter, E-Beyan)
 • 30 Mart 2017 Aylık Toplantısı
 • 2016/1 Seri No. lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi
 • MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
 • KDV iadesi raporu duzenlenen donemlere iliskin e-defter berat uygulaması
 • Vergi Şeffaflığı Sempozyumu Programı
 • Bakanlar Kurulu Kararı Damga Vergisi Kanunu
 • YMM Bilgi Verme Yazıları Hk. YMM Odaları Ortak Duyuru Metni
 • 6824 S.Kanun-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getirildi
 • İnşaatlarda KDV iadeleri
 • İst. Tic. Ünv. Lisansüstü Programları
 • Türmob SGK Sorunları Hakkında
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
 • 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
 • 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı
 • 1 Ocak 2017 'den itibaren SGK Tavanı Yükseltildi
 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478)
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 • Varlık Barışı 30 Haziran 2017 ye Kadar Uzatıldı
 • 2017/97590 Sayılı BKK ile bazı KDV, ÖTV ve Damga Vergisi
Adres: İstiklal Cad. Asmalı Mescit Mah. No:146 (34430) Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr