01.01.2014 tarihinden itibaren her bir belge için 21.000,00 TL yi (KDV hariç) ayrıca bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 63.000,00 TL yi (KDV Hariç) aşması halinde, karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu tutarlar her yılının başından itibaren yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılır. 


Bu itibarla; 
01.01.2019 tarihinden itibaren her bir belge için *36.000,00 TL yi (KDV hariç) ayrıca bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının *106.000,00 TL yi (KDV Hariç) aşması halinde, karşıt inceleme yapılması zorunludur.
*Bu tutarlar her yılının başından itibaren yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılır.

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr