Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda
Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir.
        İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız       

Mal Beyanı son bildirim tarihi 28 ŞUBAT 2020 dir.
Bildirimler Maliye Bakanlığı YMM Şubesine yapılacaktır.
 

Mal Bildirim Formu Örneği  indirmek için tıklayınız