KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılması amacıyla İVDB tarafından oluşturulan "KDV İadesi Takip Sistemi" kullanımına açılmıştır. KDV iadesi raporu düzenleyen YMM ler iade sürecinin hangi aşamada olduğunu www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabilirler. Ancak bunun için raporun vergi dairesine teslimi sırasında veya daha sonra dosya zimmet numarası almaları gerekmektedir. Aksi durumda sisteme girmek olanaklı olmayacaktır.

Özelge taleplerinde mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından mükellefi oldukları vergi dairesinin bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlıklarına özelge talep formu ile yapılır.

Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlıklara, Türkiyede ikametgahı bulunmayanlar ise Ankara, İstanbul veya İzmir Vergi Dairesi Başkanlıklarından herhangi birine başvurabileceklerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma imkanı bulunmamaktadır.

Tam Tasdik hizmetleri bir çeşit vergi denetimidir. 6102 sayılı TTK 400/3 uyarınca “Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.” Bu nedenle, danışmanlık veya tan tasdik hizmetleri bağımsız denetim yapılmasına engel teşkil etmez.

01.01.2014 tarihinden itibaren her bir belge için 21.000,00 TL yi (KDV hariç) ayrıca bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 63.000,00 TL yi (KDV Hariç) aşması halinde, karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu tutarlar her yılının başından itibaren yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılır. 


Bu itibarla; 
01.01.2018 tarihinden itibaren her bir belge için 30.000,00 TL yi (KDV hariç) ayrıca bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 89.000,00 TL yi (KDV Hariç) aşması halinde, karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu tutarlar her yılının başından itibaren yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılır.

En az 10 yıl SMMM olarak veya vergi inceleme yetkisi alarak veyahut öğretim görevlisi/üyesi (Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında) olarak çalışmış olmakla birlikte yapılacak YMM sınavında (10 ders) başarılı olmak gerekir.

Adres: Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 (34430)
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 251 60 90 pbx. Faks: 0 212 251 60 50
Bilgi: istanbulymmo@istanbulymmo.org.tr