Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda
Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir.
        İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız         

Mal Bildirim Formu Örneği  indirmek için tıklayınız