Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

 20