Programın Amacı:

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denmektedir.

Ancak işin tabiatı gereği çeşitli özel veya teknik bilgiye sahip söz konusu uzman kişiler bir hukuk kurumu olan bilirkişilik üzerine gerekli formasyona sahip değildirler. Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

EğitimTarihSaat
4931 Mart 2018 – 08 Nisan 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4824 Mart 2018 – 01 Nisan 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4717 Mart 2018 – 25 Mart 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4610 Mart 2018 – 18 Mart 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4503 Mart 2018 – 11 Mart 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4424 Şubat 2018 – 04 Mart 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4317 Şubat 2018 – 25 Şubat 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4210 Şubat 2018 – 18 Şubat 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4103 Şubat 2018 – 11 Şubat 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
4027 Ocak 2018 – 04 Şubat 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
3913 Ocak 2018 – 21 Ocak 2018Hafta sonu10:00 – 17:00
3823 Aralık 2017 – 31 Aralık 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
3719 Aralık 2017 – 29 Aralık 2017Hafta içi18:00 – 21:00
3619 Aralık 2017 – 29 Aralık 2017Hafta içi14:00 – 17:00
3516 Aralık 2017 – 24 Aralık 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
3411 Aralık 2017 – 17 Aralık 2017Hafta içi18:00 – 21:00
3312 Aralık 2017 – 22 Aralık 2017Hafta içi14:00 – 17:00
3209 Aralık 2017 – 17 Aralık 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
3105 Aralık 2017 – 15 Aralık 2017Hafta içi18:00 – 21:00
3005 Aralık 2017 – 15 Aralık 2017Hafta içi14:00 – 17:00
2902 Aralık 2017 – 10 Aralık 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
2828 Kasım 2017 – 08 Aralık 2017Hafta içi18:00 – 21:00
2728 Kasım 2017 – 08 Aralık 2017Hafta içi14:00 – 17:00
2625 Kasım 2017 – 03 Aralık 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
2521 Kasım 2017 – 01 Aralık 2017Hafta içi18:00 – 21:00
2421 Kasım 2017 – 01 Aralık 2017Hafta içi14:00 – 17:00
2318 Kasım 2017 – 26 Kasım 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
2214 Kasım 2017 – 24 Kasım 2017Hafta içi18:00 – 21:00
2114 Kasım 2017 – 24 Kasım 2017Hafta içi14:00 – 17:00
2011 Kasım 2017 – 19 Kasım 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
1907 Kasım 2017 – 17 Kasım 2017Hafta içi18:00 – 21:00
1807 Kasım 2017 – 17 Kasım 2017Hafta içi14:00 – 17:00
1704 Kasım 2017 – 12 Kasım 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
1631 Ekim 2017 – 10 Kasım 2017Hafta içi18:00 – 21:00
1531 Ekim 2017 – 10 Kasım 2017Hafta içi14:00 – 17:00
1428 Ekim 2017 – 05 Kasım 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
1324 Ekim 2017 – 03 Kasım 2017Hafta içi18:00 – 21:00
1224 Ekim 2017 – 03 Kasım 2017Hafta içi14:00 – 17:00
1121 Ekim 2017 – 29 Ekim 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
1017 Ekim 2017 – 27 Ekim 2017Hafta içi18:00 – 21:00
917 Ekim 2017 – 27 Ekim 2017Hafta içi14:00 – 17:00
814 Ekim 2017 – 22 Ekim 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
710 Ekim 2017 – 20 Ekim 2017Hafta içi18:00 – 21:00
610 Ekim 2017 – 20 Ekim 2017Hafta içi14:00 – 17:00
507 Ekim 2017 – 15 Ekim 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
403 Ekim 2017 – 13 Ekim 2017Hafta içi18:00 – 21:00
303 Ekim 2017 – 13 Ekim 2017Hafta içi14:00 – 17:00
230 Eylül 2017 – 08 Ekim 2017Hafta sonu10:00 – 17:00
130 Eylül 2017 – 08 Ekim 2017Hafta sonu10:00 – 17:00

BÖLÜM I. YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk yargı teşkilatı (15 Dakika)
 • Genel Hususlar
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • İlk Derece Mahkemeleri
 • Hukuk Mahkemeleri
 • Ceza Mahkemeleri
 • İdare/ Vergi Mahkemeleri
 • Üst Derece Mahkemeleri
 • Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri
 • Yargıtay ve Danıştay
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 Dakika)
 • Hakim
 • Savcı
 • Avukat
 • Noter
 • İcra ve İflas Organları
 • Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)
 • Adil yargılanma hakkı
 • Taleple bağlılık ilkesi
 • Usul ekonomisi ilkesi
 • Taraflarca hazırlama-Re'sen araştırma ilkeleri
 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)
 • İspat kavramı
 • İspat yükü ve ispat hakkı
 • İspat araçları (deliller)
 • İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası


BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • Bilirkişilik kavramı
 • Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt(25 Dakika)
 • Başvuru usul ve esasları
 • Listelere kayıt şartları
 • Başvurunun değerlendirilmesi
 • Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)
 • Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri
 • Bilirkişinin yetkileri
 • Bilirkişinin ödevleri
 • Bilirkişilik etiği
 • Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
 • Yetkinlik ve mesleki özen
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Bağımsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Görevi kabul yükümlülüğü
 • Menfaat elde etme yasağı
 • Sır saklama yükümlülüğü
 • Bildirim yükümlülüğü
 • Reklam yasağı
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)
 • Bilirkişinin Denetimi
 • Performans Değerlendirmesi
 • Bilirkişinin disiplin sorumluluğu
 • Uyarma
 • Listeden geçici olarak çıkarılma
 • Listeden kalıcı olarak çıkarılma
 • Bilirkişilikten yasaklanma
 • Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu


BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)
 • Bilirkişi incelemesinin zamanı
 • Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü
 • Re'sen başvurulması
 • Talep üzerine başvurulması
 • Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması
 • Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Hukuki konu - teknik konu ayrımı
 • Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı
 • Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)
 • Görevlendirilme usulü
 • Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller
 • Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller
 • Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)
 • İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi
 • Ön inceleme yapılması
 • Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları
 • Uyuşmazlık konusunun incelenmesi
 • Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma
 • Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma
 • İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini


BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 • Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)
 • Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması
 • Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması
 • Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü
 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol
 • Raporun şekli
 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)
 • Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği
 • Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi
 • Bilirkişi raporuna itiraz
 • Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması
 • Ek rapor alınması
 • Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması
 • Raporun hükme esas alınması


BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi (250 Dakika)Eğitim Kordinatörü / Bülend ARIDURU
E-MAİL : egitim@istanbulymmo.org.tr
İrtibat No : 0 (533) 590 7734